KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zakład Archeologii Antycznej

Działalność badawcza

Pracownicy Zakłady prowadzą badania nad szeroko rozumianą kulturą antyczną. Dotyczą one archeologii starożytnej Grecji i Rzymu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tereny prowincji rzymskich i region północnego wybrzeża Morza Czarnego. W ramach działalności Zakładu prowadzone są prace wykopaliskowe w Rumunii na stanowisku Bologa – fort rzymskiej kohorty na granicy Dacji i Barbaricum oraz na Krymie – bosporańska twierdza Iluraton, z okresu rzymskiego. W ramach badań kontaktów świata antycznego z Barabaricum prowadzona jest prospekcja archeologiczna na stanowiskach w Polsce min. w Perkowie i Sadłowie. Współpracujemy z Ekspedycją Uniwersytetu Egejskiego na Rodos biorąc udział w badaniach na terenie antycznej polis Kymissala. Współpracujemy z wydawnictwem Studia Archaeologica et Numismatica Thoruniensia, w której publikowana jest problematyka związana z archeologią i numizmatyką. Od 2010 r. prowadzone są Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej, cykliczna ogólnopolska impreza gromadząca badaczy i miłośników starożytnej numizmatyki.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe

  • na studiach I stopnia – Archeologii starożytnej Grecji, Archeologii starożytnego Rzymu, Archeologii świata śródziemnomorskiego, Seminarium licencjackie;
  • na studia II stopnia – Archeologii śródziemnomorska i orientalna, Seminarium magisterskie.

Zajęcia fakultatywne

  • na studiach I stopnia – moduł: Archeologia antyczna;
  • na studiach II stopnia – moduły: Archeologia Grecji i świata hellenistycznego, Orzeł i smok. Rzym i imperia Wschodu, Pieniądz i wojsko w świecie starożytnym.

Realizowane projekty badawcze