Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów


Ogłoszenia dla studentów wyższych lat, rok 2019/2020

STUDENCI ARCHEOLOGII

I tura rejestracji (obowiązkowej!) na zajęcia w systemie USOS (zakładka Dla studentów, następnie Rejestracja i Rejestracja bezpośrednio do grup)

odbędzie się w dniach 18.09.19 (od godz. 8.00) – 15.10.19 (do godz. 18.00).

W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 88, 56 611 39 71).

========================================= 

II ROK STUDIA I STOPNIA

Informacje dotyczące rejestracji na lektoraty języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego (obowiązkowe!) znajdują się na stronie internetowej UMK (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu).

===========================================

III ROK STUDIA I STOPNIA

Zapisy na zajęcia ogólnowydziałowe – poprzez system USOS – rozpoczynają się 24 września br. od godz. 8.00. Wykaz zajęć: https://www.historia.umk.pl/panel/wp-content/uploads/M_zima_19-20.pdf.

W roku akademickim 2019/2020 seminaria prowadzą: prof. dr hab. Wojciech Chudziak; prof. dr hab. Krzysztof Cyrek; prof. dr hab. Anna Drążkowska; dr hab. Jacek Gackowski; dr Inga Głuszek; dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK; prof. dr hab. Stanisław Kukawka; prof. dr hab. Daniel Makowiecki; dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, dr hab. Grzegorz Osipowicz; prof. UMK; dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK; dr hab. Andrzej Pydyn; dr hab. Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK; dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK.

Zapisy na seminaria – od 18.09.19 do 4.10.19 – przyjmuje mgr Alina Sosnowska (Instytut Archeologii, , pokój nr 3, tel. 56 611 39 88, 56 611 39 71).

=========================================== 

I ROK STUDIA II STOPNIA

Zapisy na zajęcia ogólnowydziałowe – poprzez system USOS – rozpoczynają się 24 września br. od godz. 8.00. Wykaz zajęć: https://www.historia.umk.pl/panel/wp-content/uploads/M_zima_19-20.pdf.

Zapisy na zajęcia z modułów do wyboru przyjmuje mgr Alina Sosnowska (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 88, 56 611 39 71) – od 20 do 27 września br.

===========================================

W roku akademickim 2019/2020 seminaria prowadzą: prof. dr hab. Wojciech Chudziak; prof. dr hab. Krzysztof Cyrek; prof. dr hab. Anna Drążkowska; dr hab. Jacek Gackowski (także seminarium z zakresu archeologii antycznej dla I roku studiów II stopnia); dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK; prof. dr hab. Stanisław Kukawka; prof. dr hab. Daniel Makowiecki; dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, dr hab. Grzegorz Osipowicz; prof. UMK; dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK; dr hab. Andrzej Pydyn; dr hab. Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK; dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK.

Zapisy na seminaria – od 18.09.19 do 4.10.19 – przyjmuje mgr Alina Sosnowska (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 88, 56 611 39 71).

===========================================

II ROK STUDIA II STOPNIA

Oprócz zajęć obowiązkowych i seminariów magisterskich w zimowym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zrealizować w dwa moduły 90-godzinne (=18 punktów ECTS) z zaproponowanych przez Instytut Archeologii (wykaz dołączony do planu zajęć).

Zapisy na zajęcia z modułów do wyboru (przyjmuje mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 88, 56 611 39 71) – od 20 do 27 września br.

Moduły do wyboru dla studentów I i II roku studiów II stopnia w roku akademickim 2019/2020

 Semestr zimowy

 

Moduły kształcenia (MK)

Przedmioty

MK I Wybrane metody analityczne w archeologii

Wybrane metody analityczne w archeologii – ujęcie krytyczne (WMA)

Górnictwo, dystrybucja, użytkowanie surowców krzemiennych w pradziejach (GDUSK)

Traseologia (TR)

MK II Archeologia jezior

Osiedla nawodne i przybrzeżne w młodszej epoce brązu i początku epoki żelaza (ONP)

Urządzenia wodno-komunikacyjne w pradziejach i średniowieczu (UWKPS)

Wyspy w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Słowian (WKPKS)

Kultura materialna miejsc centralnych na wyspach Słowiańszczyzny Zachodniej (KMMC)

MK III Kultura materialna Rzeczpospolitej Polskiej na tle europejskim
(XV–XVIII wiek)

Zarys historii kultury materialnej (ZHKM)

Kultura funeralna (KF)

  

Semestr letni

Moduły kształcenia (MK)

Przedmioty

MK I Wybrane problemy badawcze paleolitu i mezolitu

Archeologia jaskiń (AJ)

Początki zasiedlenia Europy (PZE)

Mezolit na Niżu Polskim (MNP)

MK II Wybrane problemy badawcze archeologii Barbaricum

Obszary sacrum w kulturach Barbaricum (II w. p.n.e.–VI w. n.e.) (OSKB)

Vagina nationum i jej progenitura – z Germanami od Skandynawii po Morze Czarne (VNP)

Celtycka Europa – oblicza niezwykłego ludu (VI–I w. p.n.e.) (CE)

MK III Archeologia zakonu krzyżackiego

Wybrane zagadnienia z archeologii zakonu krzyżackiego (WZAZK)

Architektura zakonu krzyżackiego (AZK)

Formy osadnictwa zakonu krzyżackiego (FOZK)

Kultura zakonu krzyżackiego w świetle archeologii (KZK)

Warsztat budowlany zakonu krzyżackiego (WBZK)

Ekologia zakonu krzyżackiego (EZK)

MK IV Teorie w prahistorii

Teorie w prahistorii (TwP)

MK V Metody badań osadniczych

Metody badań osadniczych (MBO)

Moduły IV–VI – wyłącznie dla studentów II roku studiów II stopnia.

 

 


OGŁOSZENIA DLA I ROKU

I tura rejestracji (obowiązkowej) na zajęcia w systemie USOS (zakładka Dla studentów, następnie Rejestracja i Rejestracja bezpośrednio do grup)

odbędzie się w dniach 18.09.19 (od godz. 8.00) – 15.10.19 (do godz. 18.00).

Aby zarejestrować się na zajęcia konieczne jest założenie konta na serwerze UMK (instrukcja na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci – Usługi informatyczne). Rejestracja obejmuje tylko przedmioty ujęte w planie studiów I roku.

W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 88, 56 611 39 88).

=============================================

IMMATRYKULACJA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH

ODBĘDZIE SIĘ

2 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

O GODZINIE 10.00

W SALI AB 1.22 COLLEGIUM HUMANISTICUM, UL. BOJARSKIEGO 1

============================================= 

Spotkanie organizacyjne

z opiekunem roku dr. Kamilem Adamczakiem

odbędzie się 2 października 2019 roku, o godz. 12.30

w Instytucie Archeologii, ul. Szosa Bydgoska 44/46, sala nr I im. Romana Jakimowicza

==============================================

I ROK

STUDIA I STOPNIA

„Elementy bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii”: 13 godz. w semestrze zimowym. Szczegóły dotyczące tych zajęć znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci – Szkolenie BHP. Studentów archeologii obowiązuje szkolenie podstawowe oraz szkolenie rozszerzone.

Informacje dotyczące zajęć– Instytut Archeologii, mgr Alina Sosnowska, pokój nr 3, tel. 56 611 39 88.