Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów


Oferta ćwiczeń terenowych w roku akademickim 2017/2018

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ARCHEOLOGII,
PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT ARCHEOLOGII UMK W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Zapisy na ćwiczenia terenowe – od 23 do 30 kwietnia 2018 roku – prowadzi mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88 (studenci, którzy zapisali się u prowadzących proszeni są o potwierdzenie zapisu!).

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych poświadczone przez prowadzącego w systemie USOS jest warunkiem zaliczenia roku akademickiego. Zgodę na ewentualne przeniesienie ćwiczeń terenowych na kolejny rok akademicki wydaje Prodziekan WNH, prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski.

 

Poniżej lista dostępnych praktyk: