Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów


OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE DLA STUDENTÓW ARCHEOLOGII, PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT ARCHEOLOGII UMK W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Miejscowość

Prowadzący

Termin

Liczba miejsc

Bydgoszcz-Fordon,
(woj. kujawsko-pomorskie);
wczesne i późne średniowiecze;
osada podgrodowa

dr Jacek Bojarski,

dr R. Kaźmierczak,

dr M. Weinkauf

16.08–12.09.2021

6

Ostrów Lednicki1
(woj. wielkopolskie),
wczesne średniowiecze; przeprawa mostowa

dr hab. A. Pydyn,

prof. UMK

26.06–19.07.2021 lub

4.07–2.08.2021

6

Paliwodzizna, Nowogród
(woj. kujawsko-pomorskie),
mezolit;

obiekty osadnicze

dr hab. G. Osipowicz,

prof. UMK

5–31.07.2021

6

Poręba Dzierżna
(woj. małopolskie);
schyłkowy paleolit/mezolit;
kopalnia krzemienia

dr M. Sudoł-Procyk

1–28.08.2021

6

Stary Toruń2
(woj. kujawsko-pomorskie),
XIII–XV wiek; domniemana najstarsza lokacja Torunia, najstarsza osada/miasto krzyżackie

dr hab. M. Wiewióra,

prof. UMK

5–31.07.2021

6

 1 Pierwszeństwo udziału w ćwiczeniach terenowych dla studentów realizujących kurs nurkowania.

2 Organizacja ćwiczeń terenowych może ulec zmianie; osoby zainteresowane udziałem w tych zajęciach proszone są o kontakt telefoniczny (56 611 39 71; A. Sosnowska).

Zapisy na ćwiczenia terenowe – od 25 do 28 maja 2021 roku – prowadzi mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 71; e-mail: also@umk.pl. Szczegóły dotyczące udziału w ćwiczeniach terenowych zostaną podane przez osoby prowadzące zajęcia.

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych poświadczone przez prowadzącego w systemie USOS jest warunkiem zaliczenia roku akademickiego. Zgodę na ewentualne przeniesienie ćwiczeń terenowych na kolejny rok akademicki wydaje Dziekan WNH.

 


Zasady pisania i oceniania prac licencjackich i magisterskich

Zapraszamy naszych studentów do zapoznania się z nowymi obowiązującymi od tego roku akademickiego zasadami pisania oceniania prac licencjackich i magisterskich. Informacje szczegółowe w dziale "Student"