Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów


OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ARCHEOLOGII, PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT ARCHEOLOGII UMK W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

UWAGA

Zmiana terminu ćwiczeń terenowych

 Ćwiczenia terenowe prowadzone przez dr. hab. Grzegorza Osipowicza będą odbywały się w terminie od 29 lipca do 24 sierpnia br.

 

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ARCHEOLOGII, PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT ARCHEOLOGII UMK W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Miejscowość

Prowadzący

Termin

Liczba miejsc

Jaskinie: Biśnik, Perspektywiczna, Poręba Dzierżna (woj. małopolskie); środkowy–schyłkowy paleolit

dr Ł. Czyżewski
dr M. Sudoł-Procyk

1–28.07.19

5

Browina (woj. kujawsko-pomorskie) osada wielokulturowa z pradziejów

dr Kamil Adamczak

 

5

Łuków (woj. lubelskie) krypta kościoła pobernardyński pw. Podwyższenia Krzyża

dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK

 

5

Ostrów Lednicki (woj. wielkopolskie), wczesne średniowiecze; przeprawa mostowa

dr hab. A. Pydyn

 

5

Paliwodzizna, Nowogród (woj. kujawsko-pomorskie), mezolit; obiekty osadnicze

dr hab. G. Osipowicz

 

5

Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), późne średniowiecze–okres nowożytny; teren wokół kościół pw. św. Jakuba

dr hab. G. K. Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK

1–24.08.19

5

 Zapisy na ćwiczenia terenowe – od 13 do 17 maja 2019 roku – prowadzi mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88 (studenci, którzy zapisali się u prowadzących proszeni są o potwierdzenie zapisu!).

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych poświadczone przez prowadzącego w systemie USOS jest warunkiem zaliczenia roku akademickiego. Zgodę na ewentualne przeniesienie ćwiczeń terenowych na kolejny rok akademicki wydaje Dziekan WNH.