Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów


Oferta ćwiczeń terenowych w roku akademickim 2017/2018

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ARCHEOLOGII,
PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT ARCHEOLOGII UMK W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Zapisy na ćwiczenia terenowe – od 23 do 30 kwietnia 2018 roku – prowadzi mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88 (studenci, którzy zapisali się u prowadzących proszeni są o potwierdzenie zapisu!).

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych poświadczone przez prowadzącego w systemie USOS jest warunkiem zaliczenia roku akademickiego. Zgodę na ewentualne przeniesienie ćwiczeń terenowych na kolejny rok akademicki wydaje Prodziekan WNH, prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski.

 

Poniżej lista dostępnych praktyk:

więcej informacji


I rok Ochrony własności intelektualnej

I ROK STUDIA I STOPNIA

Obowiązkowe zajęcia (dla całego roku) z „Ochrony własności intelektualnej” z dr hab. Wandą Ciszewską odbędą się w 13.04.2018 roku (piątek), godz. 9.00–14.00 (Collegium Humanisticum, sala AB 2.10). Studenci, którzy z ważnych powodów nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach proszeni są o kontakt (przed 13.04.18) z panią dr hab. W. Ciszewską.