Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Koło Naukowe Studentów Archeologii

Opiekun Koła: dr Marek Kołyszko


Celem działalności koła jest rozwijanie zainteresowań studentów zagadnieniami związanymi z archeologią. Członkowie koła uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych, organizacjach festynów oraz przygotowują pokazy i warsztaty m.in.  w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Ponadto mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć naukowych podczas konferencji.