Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Archeologiczne Koło Miłośników Średniowiecza UMK

Opiekunowie Koła: dr Jacek Bojarski, dr Marcin Weinkauf

Celem działalności Archeologicznego Koła Miłośników Średniowiecza jest rozwijanie zainteresowań członków, związanych ze średniowieczem, udział w życiu uczelni i Instytutu oraz promowanie archeologii wśród społeczności uniwersyteckiej, jak i pozauniwersyteckiej w szczególności uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mimo kilkuletniej działalności (reaktywacja w 2012 r.) Koło posiada bogatą historię aktywności. Realizowanie stawianych sobie celów odbywa się przez: organizowanie spotkań, wykładów i sesji naukowych, organizowanie imprez poszerzających wiedzę o średniowieczu oraz uczestnictwo w festiwalach popularyzujących archeologię. Dzięki licznym wyjazdom naukowym członkowie koła mają możliwość poszerzania wiedzy o archeologii wczesnego średniowiecza. Ponadto istotne jest stworzenie odpowiedniego zaplecza dydaktycznego pozwalającego rozwijać zainteresowania członków koła, m.in. poprzez zakup odpowiednich narzędzi czy organizowanie szkoleń i warsztatów. Jednym z ważnych aspektów działalności koła jest praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej. W dużej części dotyczy to wytwórczości garncarskiej, ale także studiów nad dawną kuchnią. Współpraca z innymi kołami i organizacjami w kraju i zagranicą pozwala wymieniać się doświadczeniami, co przekłada się na osobisty rozwój każdego z członków koła. Ostatnio bardzo dynamicznie rozwija się w naszym Kole działalność edukacyjna uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dzięki wsparciu Zakładu Archeologii Wczesnego Średniowiecza IA UMK członkowie Koła mogą zdobywać niezbędne doświadczenie terenowe w czasie prowadzonych przez ten zakład prac wykopaliskowych. Aktywność poszczególnych członków koła na konferencjach naukowych o randze krajowej, jak i międzynarodowej, pozwala upowszechniać wyniki badań Instytutu Archeologii, ale także pozwala promować Archeologiczne Koło Miłośników Średniowiecza w innych jednostkach badawczych.