KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownia Traseologii

Działalność badawcza

Badania traseologiczne wytworów pradziejowych i średniowiecznych; metodyka badań traseologicznych.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

 • studia I stopnia – Wstęp do archeologii, Archeologia ziem polskich, Antropologia kulturowa, Historia i teoria archeologii, Seminarium licencjackie;
 • studia II stopnia – metody analityczne w różnych tradycjach badawczych archeologii, Wybrane zagadnienia z historii i metodologii archeologii, Seminarium magisterskie;
 • studia III stopnia – Metodyka i metodologia badań archeologicznych, Konwersatorium doktorantów.

Zajęcia fakultatywne:

 • studia I stopnia – zajęcia z modułu: Archeologia prahistoryczna
 • studia II stopnia – zajęcia z modułów: Wybrane problem badawcze paleolitu i mezolitu, Wybrane metody analityczne w archeologii.

Realizowane projekty badawcze

 1. Organizacja przestrzenna oraz funkcja obozowisk mezolitycznych
 2. Narzędzia krzemienne w epoce kamienia północno-wschodniej części Niżu Polskiego
 3. Neolityzacja wybrzeża Litwy
 4. Badania traseologiczne paleolitycznych narzędzi krzemiennych z Jaskini Biśnik
 5. Traseologia w studiach nad prehistorycznym górnictwem krzemienia
 6. Surowce krzemienne w pradziejach (od neolitu po epokę żelaza) w świetle badań traseologicznych