KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownia Metod Komputerowych

Główne kierunki badawcze

Powołana w 2003 roku pracownia dydaktyczna zajmuje się kształceniem studentów archeologii i etnologii w zakresie wyspecjalizowanej obsługi popularnych aplikacji oraz wyspecjalizowanego oprogramowania służącego w dalszej pracy badawczej. Celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnego wykorzystania technologii informatycznych tym szeroko rozumianych zagadnień sieciowych dla potrzeb badań i popularyzacji archeologii.
W ramach badań własnych pracowników oraz innych zadań PMK zajmuje się również problematyką:

  • zastosowaniem oprogramowania open source i freeware w w muzealnictwie i upublicznianiu dziedzictwa archeologicznego (projekty wystaw i multimediów dla archeologii);
  • zastosowanie  i wdrażanie systemów GIS w praktyce badawczej;
  • podstawy teoretyczne opracowania kompleksowego systemu zarządzania pracami wykopaliskowymi oraz archiwizacją, dokumentacją i postprocessingiem danych archeologicznych, w pracy polowej i gabinetowej, ze stałym dostępem do kompletnych danych, w oparciu o wolne oprogramowanie oraz sieć (GNU/Linux, GPL, OpenSource, freeware i in.);
  • metodyką cyfrowej analizy oraz przetwarzania zintegrowanych danych polowych archeologicznych i przyrodniczych w badaniach pradziejowych (paleolitu jaskiniowego) w Polsce i na świecie;
  • skaning zabytków archeologicznych, skaning naziemny, SfM;
  • zastosowania druku 3d w dokumentacji i konserwacji zabytków archeologicznych (modelowanie 3d).