KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownia Dokumentacji i Konserwacji

Działalność badawcza

Badania technologiczne źródeł archeologicznych, identyfikacja surowcowa; opracowywanie programów i dokumentacji konserwatorskich; konserwacja zabytkach archeologicznych wykonanych z różnorakich surowców; badania tkanin archeologicznych, stopów metali, badania powłok ochronnych metali.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

  • studia i stopnia – Wprowadzenie do praktycznej konserwacji zabytków.

Zajęcia fakultatywne:

  • studia I stopnia – moduł: Konserwacja zabytków archeologicznych.

Realizowane projekty badawcze

  1. Konserwacja zabytków metalowych, kamiennych, drewnianych, skórzanych oraz o złożonych strukturach surowcowych
  2. Analizy spektrograficzne zabytków metalowych
  3. Późnośredniowieczne i nowożytne tkaniny z terenów północnej Europy