Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności powstało  mocą Uchwały Senatu UMK z dnia 26 marca 1991 r. przy Instytucie Archeologii i Etnografii UMK (ob. Instytut Archeologii).

Do głównych zadań Centrum należy podejmowanie działań mających na celu integrację polskiego środowiska archeologicznego w zakresie archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych, prowadzenie badań własnych, opiniowanie zakresu działalności służb konserwatorskich obejmujące badania archeologiczne stanowisk średniowiecznych i nowożytnych.


Rada Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Chudziak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

członkowie:


Wyniki badań prowadzonych  w ramach Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności prezentowane są na forum organizowanych  cyklicznie międzynarodowych konferencji naukowych  oraz publikowane  w  czasopiśmie  „Archaeologia  Historica  Polona” będącym organem wydawniczym  Centrum  (do 2013 r. ukazało się 21 tomów AHP).


adres: Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Archeologii
ul. Szosa Bydgoska 44/48
87-100 Toruń
tel.  +48(56) 611 39 71, +48(56) 611 39 88