Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/68


Autorzy: Adamczak Kamil, Kozłowski Tomasz, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Cmentarzysko społeczności kultury pucharów lejkowatych.

Tytuł równoległy: Cemetery of the funnel beaker culture's community.

Tytuł całości: Małe Czyste, gmina Stolno, województwo kujawsko-pomorskie, stanowisko 20, wielokulturowe stanowisko sepulkralne na ziemi chełmińskiej / pod red. Ewy Bokiniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Muzeum Okręgowe : 2020

Opis fizyczny: S. 21-39, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Materiały krzemienne kultury pucharów lejkowatych ze stanowisk zlokalizowanych w rejonie dolnej Wierzycy i Janki na Pojezierzu Starogardzkim : wyniki analiz morfologicznej, surowcowej i traseologicznej.

Tytuł równoległy: Flint materials of the Funnel Beaker culture from the sites located in the area of the lower Wierzyca and Janka rivers in the Starogard Lakeland : results of morphological, raw material and traceological analyses.

Tytuł całości: Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim w świetle badań nad dolną Wierzycą i Janką = Early and Middle Neolithic in the Starogard Lakeland in the light of research in the lower Wierzyca and Janka rivers area / red. Olgierd Felczak.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2020

Opis fizyczny: S. 227-268, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae ;t. 8)

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 330-340.

Punktacja MNiSW: 5.000


3/68


Autorzy: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: "Importowane" surowce krzemienne w młodszych fazach grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych.

Tytuł całości: Vir bimaris, od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Kośko = Vir bimaris : from Kujawy cradle to Black Sea steppes : studies on the prehistory of the Baltic-Pontic between-the-seas in recognition of professor Aleksander Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2019

Opis fizyczny: S. 175-189, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Archaeologia Bimaris. Dyskusje ;t. 5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/68


Autorzy: Werra Dagmara, Siuda Rafał, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: A Danubian raw material exchange network : a case study from Chełmno Land, Poland.

Tytuł całości: Between history and archaeology, papers in honour of Jacek Lech / ed. by Dagmara H. Werra and Marzena Woźny.

Adres wydawniczy: Oxford, Archaeopress Publishing Ltd : 2018

Opis fizyczny: S. 211-224, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/68


Autorzy: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: North-eastern periphery of Neolithic Europe.

Tytuł całości: Multas per gentes et multa per saecula, amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant / eds. Paweł Valde-Nowak, Krzysztof Sobczyk, Marek Nowak, Jarosław Źrałka.

Adres wydawniczy: Kraków, Institute of Archaeology. Jagiellonian University in Kraków, Alter Publishing House : 2018

Opis fizyczny: S. 389-399, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/68


Autorzy: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Wisła, krzemień czekoladowy i mit prehistoriograficzny : wokół dyskusji nad dystrybucją krzemieni kopalnianych w kulturze pucharów lejkowatych.

Tytuł całości: Nie tylko krzemienie = Not only flints, studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70. rocznicę urodzin / red. Anna Marciniak-Kajzer [et al.].

Adres wydawniczy: Łódź, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Łodzi : 2017

Opis fizyczny: S. 295-308, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Traseologia w studiach nad pradziejowym krzemieniarstwem : przykłady z osad i kopalń krzemienia w dorzeczach Wisły i Odry (neolit - epoka brązu - wczesna epoka żelaza).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 248 s., il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 217-225. Indeks.

Punktacja MNiSW: 100.000


8/68


Autorzy: Werra Dagmara, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Use-wear analysis applied to the flints from the Wierzbica "Zele" mine (Poland).

Czasopismo: Anthropologie

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 55 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 193-205, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


9/68


Autorzy: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: North-eastern periphery of the Eastern group of the Funnel Beaker culture - 80 years later.

Czasopismo: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna

Rocznik: 2016-2017

Szczegóły: Nr 47

Opis fizyczny: S. 69-90, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


10/68


Autorzy: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta, Adamczak Kamil, Kozicka Magdalena.

Tytuł oryginału: Grupa chełmińska kultury pucharów lejkowatych : ocena modeli periodyzacji w kontekście chronologii absolutnej.

Tytuł całości: Datuvaniâ, hronologìâ, perìodizacìâ, rìznì aspekti času v arheologìï / [vìdpov. za vipusk Ì. Timec'].

Adres wydawniczy: Vinniki, Vidavnictvo Aprìorì : 2016

Opis fizyczny: S. 122-135, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Naukovì Studìï ;vip. 9)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


11/68


Autorzy: Makowiecki Daniel, Małecka-Kukawka Jolanta, Chudziak Wojciech, Sosnowska Alina.

Tytuł oryginału: Instytut Archeologii.

Tytuł całości: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, działalność badawcza, dydaktyka, perspektywy rozwoju / oprac. i red. Wanda A. Ciszewska, Dorota Degen, Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 51-69

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 3.000


12/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta, Szczepańska Grażyna, Rauchfleisz Marta, Kowalski Łukasz.

Tytuł oryginału: Archaeometric study of some functional tools from the Sąspów and Wierzbica 'Zele' flint mines sites.

Czasopismo: Archaeologia Polona

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 54

Opis fizyczny: S. 137-150, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


13/68


Autorzy: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: O genezie kultury pucharów lejkowatych i badaniach stanowiska w Dąbkach na Pomorzu Środkowym.

Tytuł równoległy: On the origins of the Funnel Beaker culture and excavations at the site in Dąbki in Middle Pomerania.

Czasopismo: Przegląd Archeologiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 64

Opis fizyczny: S. 173-184, streszcz. ang.

Uwagi: POLEMIKA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.23858/PA

Punktacja MNiSW: 12.000


14/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: O krzemieniarstwie neolitycznym i neolityzacji ziem polskich : wokół teorii, metod i języka.

Tytuł równoległy: On neolithic flint-knapping and neolitisation of Polish lands : about the theory, methods and language.

Czasopismo: Folia Praehistorica Posnaniensia

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 301-316, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/fpp

Punktacja MNiSW: 10.000


15/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Traseologia w studiach nad prehistorycznym górnictwem krzemienia? Przykłady z kopalń w Sąspowie (neolit) i Wierzbicy "Zele" (epoka brązu/wczesna epoka żelaza).

Tytuł całości: Górnictwo z epoki kamienia, Krzemionki, Polska, Europa : w 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach = Stone Age mining : Krzemionki, Poland, Europe : on the ninetieth anniversary of the discovery of the Krzemionki mine / pod red. Danuty Piotrowskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Ostrowiec Świętokrzyski, Muzeum Historyczno-Archeologiczne : 2014

Opis fizyczny: S. 189-202, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Silex et Ferrum ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


16/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Polsko-czeskie relacje w toruńskiej archeologii.

Tytuł równoległy: Polsko-české vztahy v toruňské

Czasopismo: Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 99 no. 1

Opis fizyczny: S. 63-75, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


17/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Traseologia - badanie mikrośladów.

Tytuł całości: Przeszłość społeczna, próba konceptualizacji / red. Stanisław Tabaczyński [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie : 2012

Opis fizyczny: S. 464-471

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Traseologia w badaniach krzemieniarstwa najstarszych społeczności rolniczych na Niżu Polskim : materiały krzemienne kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska 5 w Bocieniu, gm. Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 2012

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 113-160, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


19/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Problem of the flint tools from the Sąspów mine site in the light of use-wear analysis.

Tytuł całości: Proceedings of the 2nd international conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times, (Madrid, 14-17 October 2009) / ed. by Marta Capote [et al.].

Adres wydawniczy: Oxford, Archaeopress : 2011

Opis fizyczny: S. 139-147, il., tab.

Seria: (BAR International Series ;2260)

Punktacja MNiSW: 5.000


20/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta, Werra Dagmara.

Tytuł oryginału: O możliwościach i ograniczeniach metody traseologicznej w badaniach masowych materiałów archeologicznych z kopalń krzemienia.

Czasopismo: Archeologia Polski

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 56 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 135-164, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000


21/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Z dziejów toruńskiej archeologii

Czasopismo: Fontes Archaeologici Posnanienses

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 46

Opis fizyczny: S. 279-294, il.

Punktacja MNiSW: 10.000


22/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Badania nad krzemieniarstwem neolitycznym na Pomorzu : próba bilansu po dwudziestu pięciu latach.

Tytuł całości: Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu / [red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2009

Opis fizyczny: S. 157-165, streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.


23/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Aktualne problemy badań nad krzemieniarstwem społeczności wczesnorolniczych na Pomorzu Nadwiślańskim.

Tytuł całości: Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu / [red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2009

Opis fizyczny: S. 167-177, streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


24/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Problem of the flint tools from the Sąspów mine site in the light of use-wear analysis.

Tytuł całości: Flint mining & quarrying techniques in pre- & protohistoric times, the 2nd international conference of the UISPP commission on flint mining in pre- & protohistoric times, Centro de Ciencias Humanas y Sociales - C.S.I.C. Madrid, October 14-17 2009 : abstracts.

Adres wydawniczy: Madrid : 2009

Opis fizyczny: S. 43


25/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Analiza traseologiczna materiałów krzemiennych ze stanowiska Zakrzów 41, powiat Krapkowice.

Tytuł całości: Badania na autostradzie A4. Cz. 5: Osada ludności kultury łużyckiej w Zakrzowie, powiat Krapkowice, stanowisko 41, praca zbiorowa / pod red. Bogusława Gedigi.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Zespół Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Oddział : 2008

Opis fizyczny: S. 225-260, il., tab.; streszcz. niem.

Seria: (Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ;z. 7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


26/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: O mezolicie, neolicie i krzemieniu czekoladowym.

Tytuł całości: Krzemień czekoladowy w pradziejach, materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003 / pod red. Wojciecha Borkowskiego [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Instytut Archeologii UMCS : 2008

Opis fizyczny: S. 185-202, wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach ;7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


27/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Samborzec, pow. Sandomierz, wyniki analizy funkcjonalnej materiałów krzemiennych z jam kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz wybranych materiałów lendzielsko-polgarskiego kompleksu kulturowego.

Tytuł całości: Samborzec, studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej / Anna Kulczycka-Leciejewiczowa ; z aneksami: Jacka Lecha [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii PAN : 2008

Opis fizyczny: S. 205-237, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Aneks

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


28/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta, Przewoźna-Armon Krystyna.

Tytuł oryginału: Archeologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł całości: Pół wieku z dziejów archeologii polskiej (1939-1989) / pod red. Jacka Lecha.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2007

Opis fizyczny: S. 125-148, il.; streszcz. ang.

Seria: (Prace / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych ;t. 6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


29/68


Autorzy: Mateiciucová Inna, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Worked stone : obsidian and flint.

Tytuł całości: The Early Neolithic on the great Hungarian plain, investigations of the Körös culture site of Ecsegfalva 23, County Békés. Vol. 2 / ed. by Alasdair Whittle.

Adres wydawniczy: Budapest, Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences : 2007

Opis fizyczny: S. 677-726, il., tab., wykr.

Seria: (Varia Archaeologica Hungarica ;21)

Punktacja MNiSW: 12.000


30/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Flint materials from an early lengyel culture settlement (stk horizon) at Barłożno site 12, Gdańsk Pomerania.

Tytuł całości: The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe / ed. by Janusz K. Kozłowski, Pál Raczky.

Adres wydawniczy: Kraków, Polska Akademia Umiejętności : 2007

Opis fizyczny: S. 287-293, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


31/68


Autorzy: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta, Wawrzykowska Bogusława.

Tytuł oryginału: Grobowce kujawskie na ziemi chełmińskiej.

Tytuł całości: Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych / red. Jerzy Libera, Krzysztof Tunia.

Adres wydawniczy: Lublin, Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii i Etnologii PAN : 2006 : 2006

Opis fizyczny: S. 127-134, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


32/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Z historii badań traseologicznych w polskiej archeologii epoki kamienia.

Tytuł równoległy: On history of traseology in the polish stone age archaeology.

Czasopismo: Folia Praehistorica Posnaniensia

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 13-14

Opis fizyczny: S. 59-70, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


33/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Dlaczego?

Tytuł równoległy: Why?

Czasopismo: Folia Praehistorica Posnaniensia

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 13-14

Opis fizyczny: S. 23-27


34/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta, Wawrzykowska Bogusława.

Tytuł oryginału: Archaeology in the German and Polish communities in Toruń (Thorn) in the 19th and 20th century.

Czasopismo: Archaeologia Polona

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 42

Opis fizyczny: S. 103-128, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


35/68


Autorzy: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta, Wawrzykowska Bogusława.

Tytuł oryginału: Wczesny i środkowy neolit na ziemi chełmińskiej.

Tytuł całości: Archeologia toruńska, historia i teraźniejszość : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu, Toruń, 16-17 maja 2002 / [red. Bogusława Wawrzykowska].

Adres wydawniczy: Toruń, Muzeum Okręgowe : 2002

Opis fizyczny: S. 91-107, il., tab.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


36/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Krzemień świeciechowski w neolicie ziemi chełmińskiej.

Tytuł całości: Krzemień świeciechowski w pradziejach, materiały z konferencji w Ryni, 22-24.05.2000 / pod red. Barbary Matraszek i Sławomira Sałacińskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper : 2002

Opis fizyczny: S. 155-175, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach ;t. 4)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


37/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Między formą a funkcją : traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 254 s., il.

Seria: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 185-195

Punktacja MNiSW: 16.000


38/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Flint material from the lake dwelling in Pieczarki (site 1), Varmian-Masurian Voivodeship : an analysis of raw-material, morphology and function.

Tytuł całości: Studies in lake dwellings of the West Baltic Barrow Culture = Z badań nad osiedlami nawodnymi kultury kurhanów zachodniobałtyjskich / [red. Andrzej Kola, Alina Sosnowska].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 245-254, il.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


39/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta, Wawrzykowska Bogusława.

Tytuł oryginału: Materiały neolityczne z Białej Góry w woj. elbląskim w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Tytuł całości: Archeologia ziem pruskich, nieznane zbiory i materiały archiwalne : międzynarodowa konferencja pod patronatem wojewody olsztyńskiego, Ostróda 15-17 X 1998 / red. Mirosław J. Hoffmann, Jarosław Sobieraj.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich : 1999

Opis fizyczny: S. 57-67, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


40/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta, Wawrzykowska Bogusława.

Tytuł oryginału: Materiały z epoki kamienia z okolic Nowego Miasta Lubawskiego w archiwalnych zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Tytuł całości: Archeologia ziem pruskich, nieznane zbiory i materiały archiwalne : międzynarodowa konferencja pod patronatem wojewody olsztyńskiego, Ostróda 15-17 X 1998 / red. Mirosław J. Hoffmann, Jarosław Sobieraj.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich : 1999

Opis fizyczny: S. 313-316

Uwagi: a


41/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Od tłumacza.

Tytuł całości: Narzędzia w pradziejach, podstawy badania funkcji metodą traseologiczną / Galina Fiodorowna Korobkowa

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 5-7

Uwagi: a


42/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Sierpy, sierpaki, sierpce ... : analiza funkcjonalna wczesnorolniczych wkładek narzędzi żniwnych z ziemi chełmińskiej.

Tytuł całości: Szkice prahistoryczne, źródła, metody, interpretacje / red. nauk. Stanisław Kukawka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 139-157, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


43/68


Autorzy: Korobkowa Galina Fiodorowna, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Narzędzia w pradziejach : podstawy badania funkcji metodą traseologiczną / Galina Fiodorowna Korobkowa ; tł. Jolanta Małecka-Kukawka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: 168 s., il.; streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr. s. 157-161


44/68


Autorzy: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: The "Long House" of the late band pottery culture from Bukowiec, Chełmno Land.

Czasopismo: Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity. M: Řada Archeologická

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 48 č. 4

Opis fizyczny: S. 73-80, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


45/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Flint mining in south-eastern Poland and raw material "economy" of early farming communities in Chełmno Land : a social exchange theory perspective.

Tytuł całości: Man and flint, proceedings of the VIIth International Flint Symposium,Warszawa - Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995 / ed. by Romuald Schild, Zofia Sulgostowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences : 1997

Opis fizyczny: S. 243-247, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


46/68


Autorzy: Gackowski Jacek, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Krzemień we wczesnych okresach epoki żelaza : refleksje na przykładzie materiałów krzemiennych z osady nawodnej w Pieczarkach, stan. 1, woj. suwalskie.

Tytuł całości: Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20-22 października 1994 r. / pod red. Jacka Lecha i Danuty Piotrowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 1997

Opis fizyczny: S. 289-301, il.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


47/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Międzynarodowa szkoła traseologiczno-eksperymentalna w Iżewsku w 1995 roku.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1996

Szczegóły: Z. 26

Opis fizyczny: S. 144-145

Uwagi: a


48/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Über die Verbreitung von Feuersteinen aus den donauländischen Kulturen in den Nordostteil des mitteleuropäischen Tieflandes.

Tytuł całości: Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur 1888-1988, Znojmo - Kravsko - Těšetice, 3.-7.10.1988 / [sest. Pavel Koštuřík].

Adres wydawniczy: Brno, Filozofická Fakulta Masarykovy Univerzity, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne : 1994

Opis fizyczny: S. 179-181, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


49/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: "Gospodarka" surowcami krzemiennymi wśród społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej z perspektywy teorii wymiany społecznej.

Tytuł całości: Neolit i początki epoki brazu na ziemi chełmińskiej / pod red. Lecha Czerniaka.

Adres wydawniczy: Grudziądz, Muzeum w Grudziądzu, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: S. 37-50, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


50/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Materiały krzemienne z osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno, stanowisko 42.

Tytuł całości: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. Jana Grześkowiaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki : 1993

Opis fizyczny: S. 55-56, tab.

Seria: (Materiały Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu ;1)


51/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Materiały krzemienne z osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Grucie, gmina Gruta, stanowisko 52.

Tytuł całości: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. Jana Grześkowiaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki : 1993

Opis fizyczny: S. 63-64, tab.

Seria: (Materiały Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu ;1)


52/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Materiały krzemienne ze stanowiska kultury późnej ceramiki wstęgowej w Wielkich Radowiskach, gmina Dębowa Łąka, stanowisko 36.

Tytuł całości: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. Jana Grześkowiaka

Adres wydawniczy: Toruń, Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki : 1993

Opis fizyczny: S. 75-76, tab.

Seria: (Materiały Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu ;1)


53/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Materiały krzemienne z osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Annowie, gmina Gruta, stanowisko 7.

Tytuł całości: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. Jana Grześkowiaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki : 1993

Opis fizyczny: S. 45-46, tab.

Seria: (Materiały Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu ;1)


54/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Materiały krzemienne z osady kultury pucharów lejkowatych w Zakrzewie, gmina Radzyń Chełmiński, stanowisko 6.

Tytuł całości: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. Jana Grześkowiaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki : 1993

Opis fizyczny: S. 89-90, tab.

Seria: (Materiały Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu ;1)


55/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Ze studiów nad krzemieniarstwem wczesnorolniczym na ziemi chełmińskiej : materiały z Wielkich Radowisk, gm. Dębowa Łąka, stan. 22 i 24.

Tytuł całości: Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989-1992 / pod red. Jadwigi Chudziakowej.

Adres wydawniczy: Toruń, Muzeum Okręgowe, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S. 23-30, il., tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


56/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Krzemieniarstwo społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej (2 połowa VI - IV tysiąclecie p.n.e.).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1992

Opis fizyczny: 123 s., [26] s. tabl., il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. 106-117

Punktacja MNiSW: 16.000


57/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Flint production of the Funnel Beaker Culture in the Chełmno Land.

Tytuł całości: Die Trichterbecherkultur, neue Forschungen und Hypothesen : Material des Internationalen Symposiums, Dymaczewo, 20-24 September 1988. Tl. 2 / unter der Red. Dobrochna Jankowska.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Zakład Archeologii Wielkopolski. Instytut Historii Kultury Materialnej. Polska Akademia Nauk : 1991

Opis fizyczny: S. 119-126, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


58/68


Autorzy: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Neolit-subneolit : z problematyki kontaktu interkulturowego w świetle badań chełmińskiej grupy pucharów lejkowatych.

Tytuł całości: Interpretacje archeologiczne a etnologiczne koncepcje kultury / red. Krystyna Przewoźna-Armon.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1991

Opis fizyczny: S. 43-53, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


59/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Materiały krzemienne z Radziejowa Kujawskiego, stanowisko 1, woj. włocławskie.

Czasopismo: Sprawozdania Archeologiczne

Rocznik: 1991

Szczegóły: T. 43

Opis fizyczny: S. 75-78, il., tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


60/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Wieldządz, gmina Płużnica, województwo toruńskie, stanowisko 31, obiekt 3.

Tytuł całości: Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej / pod red. Dobrochny Jankowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska Kulturowego, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1990

Opis fizyczny: S. 36-39, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


61/68


Autorzy: Leligdowicz Andrzej, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Rohstoffe, Technik und Typologie der neolithischen Feuersteinindustrien im Nordteil des Flussgebietes der Mitteldonau / Małgorzata Kaczanowska. Warszawa 1985.

Czasopismo: Archeologia Polski

Rocznik: 1989, 1990

Szczegóły: T. 34 z. 1

Opis fizyczny: S. 207-218

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


62/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Materiały krzemienne z osady z przełomu neolitu i epoki brązu w Potoku, gm. Włocławek.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1989

Szczegóły: Z. 16

Opis fizyczny: S. 73-83, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


63/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Z badań nad kulturą pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej : chełmiński mezoregion osadniczy.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1989

Szczegóły: Z. 16

Opis fizyczny: S. 29-44, [1] k. tabl. złoż., il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


64/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Krzemieniarstwo kultury pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej.

Tytuł równoległy: Flint-working in the Funnel Beaker culture population in the Chełmno Land.

Tytuł całości: Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, materiały z Międzynarodowego Sympozjum, Toruń, 11-13 XI 1986 = The Neolithic and early Bronze Age in the Chełmno land : the materials from the International Symposium, 11-13 XI 1986, Toruń / pod red. Tadeusza Wiślańskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1987

Opis fizyczny: S. 121-140, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


65/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Hołubowicz Włodzimierz.

Tytuł całości: Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1984, materiały do biografii / pod red. Sławomira Kalembki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1987

Opis fizyczny: S. 148


66/68


Autorzy: Lech Jacek, Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Zum Forschungstand der Verbreitung von Feuersteinen aus Landwirtschaftlichen Gemeinschaften des Nordostteils des mitteleuropäischen Tieflandes, ca. 4200-1300 b.c.

Tytuł całości: Őskori Kovabányászat és Kőeszköznyersanyag-Azonosítás a Kárpát-Medencében, nemzetközi konferencia, Budapest - Sümeg, 1986 május 20-22 = Internationale Konferenz über Silexgewinnung und Steinwerkzeug - Rohstoff Charakterisierung im Karpathenbecken, Budapest - Sümeg, 20-22 Mai, 1986 / [szerk. T. Bíró Katalin].

Adres wydawniczy: Budapest, Magyar Namzeti Múzeum : 1986

Opis fizyczny: S. 81-89, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


67/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta.

Tytuł oryginału: Osada z epoki kamienia / Andrzej Jeleński. Wyd. 2. Warszawa 1984.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 1986

Szczegóły: R. 29 nr 4

Opis fizyczny: S. 369-371

Uwagi: RECENZJA


68/68


Autorzy: Małecka-Kukawka Jolanta, Kukawka Stanisław.

Tytuł oryginału: Krzemienne groty strzał kultury pucharów lejkowatych na Pomorzu.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1984

Szczegóły: Z. 8

Opis fizyczny: S. 3-34, il., tab.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000