Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Struktura i historia Instytutu
Pracownicy

Właśnie mija 70 lat od czasu, kiedy wraz z powstaniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, powołano Zakład Prehistorii, stanowiący w sensie instytucjonalnym, zaczątek Instytutu Archeologii istniejącego obecnie w strukturze Wydziału Nauk Historycznych. Rocznica ta stanowi dobrą okazję do podsumowania dorobku naukowego i dydaktycznego naszej placówki oraz oceny kierunków, zachodzących przez lata, jej przekształceń organizacyjno-strukturalnych, odzwierciedlających szersze trendy w podejściu metodologiczno-filozoficznym do archeologii jako jednej z dyscyplin nauk społeczno-humanistycznych. Przeszliśmy długą drogę od momentu, kiedy jednoosobowy Zakład prof. Romana Jakimowicza, uważanego dziś za twórcę toruńskiej archeologii akademickiej, otrzymał niewielkie pomieszczenie w Collegium Maius, do czasów obecnych.


Dziś mamy do czynienia z rozbudowanym strukturalnie Instytutem Archeologii, mieszczącym się przy ul. Szosa Bydgoska 44/48. Obecnie Instytut Archeologii tworzy osiem zakładów: Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia, Młodszej Epoki Kamienia, Epoki Brązu i Żelaza, Archeologii Antycznej, Archeologii Wczesnego Średniowiecza, Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności, Archeologii Architektury, Archeologii Podwodnej; pięć pracowni: Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego, Traseologii, Dokumentacji i Konserwacji, Metod Komputerowych i Naukowo-Techniczna.


Dzisiejsza pozycja Instytutu w Polsce i Europie to efekt działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej, zatrudnianych przez lata w naszej placówce, zarówno archeologów, jak i przedstawicieli wielu innych dyscyplin badawczych. Instytut zatrudnia 26 naukowców w tym: 4 profesorów tytularnych, 5 profesorów UMK, 5 doktorów habilitowanych, 12 doktorów; ponadto 5 pracowników naukowo-technicznych. Instytut dysponuje nowoczesnym kompleksem budynków i aparaturą przystosowaną do prowadzenia wyspecjalizowanych badań archeologiczno-konserwatorskich: dwiema salami wykładowymi; sześcioma salami ćwiczeniowymi; czterema laboratoriami; pracownią komputerową.

W całym kompleksie można korzystać z systemu swobodnego dostępu do Internetu – eduroam. W Gabinecie Zabytków i Dziale Zbiorów zgromadzonych jest ponad 2 miliony źródeł archeologicznych.

W bibliotece Instytutu znajduje się 30 tys. woluminów, zaś w czytelni 40 miejsc.


Galeria zdjęć: