Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Historia Instytutu Archeologii


Początki archeologii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika sięgają 1946 roku. Wówczas to na Wydziale Humanistycznym powstała Katedra Prehistorii, której organizatorem i kierownikiem został wybitny znawca wczesnego średniowiecza prof. dr hab. Roman Jakimowicz. Do 1950 roku w Katedrze działali także dr Helena Hołubowicz i dr Włodzimierz Hołubowicz, pierwszy doktor archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W 1952 roku Katedrę Prehistorii przemianowano na Katedrę Archeologii Polski i Powszechnej, wówczas wykładowcą został dr Kazimierz Żurowski. W 1962 roku Katedra Archeologii uzyskała prawo kształcenia archeologów – w latach 1966-1968 studia ukończyły dwa roczniki (13 absolwentów). W 1976 roku Katedra Archeologii została przemianowana na Instytut Archeologii i Etnografii. W 1994 roku, kiedy Zakład Etnografii został przemianowany na Zakład Etnologii, zmieniła się nazwa Instytutu na Archeologii i Etnologii, od stycznia 2003 roku zaś, w związku z powołaniem Katedry Etnologii – na Instytut Archeologii.


Wystawa: Archeologia na UMK w Toruniu – Historia i teraźniejszość

Serdecznie zapraszamy na opowieść, ilustrującą historię naszej placówki, uświadamiającą jaką drogę dotąd przeszliśmy, w którym punkcie rozwoju jesteśmy i w jakim kierunku zmierzamy.

 1. Archeologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – Historia i Teraźniejszość
 2. Transformacje – 65 Lat Archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. Zakład Prehistorii (1946-1952)
 4. Katedra Archeologii Polski i Powszechnej (1952-1976)
 5. Instytut Archeologii i Etnografii (w Latach 1976-1982)
 6. Pracownia Dziejów Szkła
 7. Zakład Archeologii Podwodnej
 8. Zakład Archeologii Architektury
 9. Pracownia Dokumentacji i Konserwacji Zabytków
 10. Instytut Archeologii i Etnografii (1976-1994)
 11. Zakład Prahistorii
 12. Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
 13. Pracownia Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego
 14. Zakład Historii Uzbrojenia
 15. Zakład Archeologii Antycznej
 16. Zespół Do Badań Autostrady A-1
 17. Instytut Archeologii (1994-obecnie)
 18. Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia
 19. Zakład Młodszej Epoki Kamienia
 20. Zakład Epok Brązu i Żelaza
 21. Pracownia Traseologii
 22. Pracownia Metod Komputerowych
 23. Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza
 24. Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności
 25. Archeologia Zbrodni
 26. Pracownia Archeologicznych Badań Ratowniczych

Galeria zdjęć: