KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Gabinet Zabytków

W gabinecie zgromadzono ponad tysiąc przedmiotów wykonanych z metali, drewna, gliny, kości i poroża, związanych z różnymi aspektami życia codziennego społeczności pradziejowych, średniowiecznych i nowożytnych. Główną ekspozycję stanowią przeszklone gabloty, w których znajdują się uporządkowane chronologicznie zabytki z paleolitu i mezolitu, neolitu, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, okresu przedrzymskiego i rzymskiego, wczesnego średniowiecza, późnego średniowiecza i nowożytności. Tak więc najstarsze pochodzą sprzed 100 tys. lat, najmłodsze zaś końca XVIII wieku. W osobnych gablotach umieszczono zabytki z najciekawszych stanowisk badanych przez pracowników Instytutu Archeologii, między innymi z paleolitycznej jaskini w Biśniku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, z osiedli obronnych ludności kultury łużyckiej w Gzinie i Grodnie na ziemi chełmińskiej, z wczesnośredniowiecznego miejsca kultu w Żółtym na Pomorzu Środkowym oraz ze średniowiecznego Torunia. Środkową część pomieszczenia zajmuje rząd stołów ze szklanymi blatami, pod którymi wyeksponowane są pochówki pochodzące z różnych okresów; przedstawiono je w stanie, w jakim zostały odsłonięte przez archeologów. Całość uzupełniają krótkie charakterystyki epok oraz zdjęcia prezentowanych stanowisk archeologicznych.

W swoich założeniach gabinet, poza funkcją sali ćwiczeniowej dla studentów archeologii, ma być również przeznaczony do zwiedzania przez szersze grono odbiorców, zwłaszcza młodzież szkolną. Umożliwi to młodemu pokoleniu poszerzenie wiedzy dotyczącej najstarszych dziejów ziem polskich, w tym naszego regionu.

galeria zdjęć