Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Forum Archeologii Publicznej - zaproszenie

obrazek:

Forum Archeologii Publicznej. Popularyzacja i edukacja archeologiczna

Archeologia publiczna (ang. public archaeology) to niezwykle pojemny termin, w którym mieszczą się m. in. działania ukierunkowane na przedstawianie szeroko rozumianej archeologii społeczeństwu, włączanie jej do dyskursu społecznego oraz uobecnianie jej w przestrzeni publicznej. Współcześnie przedsięwzięcia z tego zakresu są realizowane wielotorowo, a związane z nimi strategie bywają bardzo zróżnicowane pod względem środków, założeń, celów i skali. Wzrost zainteresowania edukacją i popularyzacją archeologiczną, obserwowany na gruncie polskiej archeologii w ostatnich dziesięcioleciach, wydaje się potwierdzać, że archeologia publiczna jest niezmiennie aktualnym tematem, w ramach którego szczególnie istotny staje się aspekt wymiany doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zabrania głosu w dyskusji na temat tego, jak archeolodzy – i nie tylko – realizują założenia archeologii publicznej w odniesieniu do współczesnego społeczeństwa. Organizowane przez nas Forum Archeologii Publicznej ma na celu stworzenie płaszczyzny do wymiany wiedzy, spostrzeżeń i doświadczeń w tym zakresie, zarówno dla osób związanych z sektorem akademickim, administracją publiczną, jak i dla pracowników muzeów i firm archeologicznych, członków fundacji, działaczy stowarzyszeń, jak również niezrzeszonych miłośników archeologii.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji archeologiapubliczna.umk.pl, poprzez którą, po utworzeniu konta i zalogowaniu, można przesyłać zgłoszenia. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (dla studentów i doktorantów 100 zł).

pozostałe wiadomości