Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Zaproszenie na konferencję

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie we współpracy z Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflegeund Archäologisches Landesmuseum oraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach od 11.08.2019 do 8.03.2020 r. prezentować będzie wystawę czasową „Słowianie połabscy”. Głównym celem  wystawy będzie prezentacja kultury i historii Słowian zamieszkujących obszary północno-wschodnich i wschodnich Niemiec do końca XII w.

Jednym z wydarzeń inspirowanych tą wystawą będzie konferencja naukowa poświęcona tematyce historii i kultury wczesnośredniowiecznych Słowian połabskich, którą pragniemy zorganizować w dniach 25 i 26 października 2019 r. w siedzibie muzeum w Gnieźnie. W imieniu komitetu organizacyjnego chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w organizowanej konferencji, której głównym celem będzie dyskusja pomiędzy badaczami – z ośrodków polskich jak i niemieckich – z dziedzin archeologii, historii, lingwistyki, czy antropologii kulturowej i religioznawstwa. Chcielibyśmy aby jej wynikiem było określenie najważniejszych problemów badawczych związanych z interesująca nas problematyką, oraz ukazanie wielości interpretacji i postaw naukowych z nią związanych. Ponadto będzie to wspaniała okazja do wymiany idei, doświadczeń a także prezentacji wyników najnowszych badań. Zagadnienia jakie chcielibyśmy poruszyć w ramach konferencji to:

- osadnictwo i jego elementy (grody, osady, budownictwo drewniane, cmentarzyska);

- elity plemienne;

- kontakty handlowe (wymiana towarów; cyrkulacja kruszców; handel niewolnikami)

- sanktuaria, świątynie, drewniana architektura sakralna;

- wyobrażenia bóstw;

- obrzędowość;

- relacje z Państwem Karolingów;

- z Świętym Cesarstwem Rzymskim;

- z państwem Piastów;

- z państwem wielkomorawskim i czeskim

- próby chrystianizacji Słowian połabskich.

 Informacje organizacyjne:

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Wojciech Chudziak  Instytut Archeologii Uniwersytet  Mikołaja Kopernika wToruniu

Dr Paweł Szczepanik – Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Łukasz Kaczmarek – Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Miejsce konferencji: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Termin: 25-26.10.2019 r.

Termin nadsyłania abstraktów (do 500 znaków):30.05.2019 na adres:

pawelszczepanik@umk.pl

Języki: polski, angielski, niemiecki

Długość wystąpienia: do 25 min.

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyboru zgłoszonych referatów.

Pełna treść ogłoszenia i karta zgłoszeniowa w załączonym dokumencie PDF.

pozostałe wiadomości