Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Metody geofizyczne w archeologii polskiej, spotkanie V

obrazek:

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję „Metody geofizyczne w archeologii polskiej, spotkanie V”, która odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2018 r. w Toruniu.

Spotkania organizowane są w cyklu dwurocznym i stały się już ugruntowanym, interdyscyplinarnym forum wymiany doświadczeń dotyczących zastosowania metod geofizycznych, a także towarzyszących im innych metod nieinwazyjnych, w badaniach oraz ochronie dziedzictwa archeologicznego.

Organizatorzy: Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zgłoszenia referatów i posterów prosimy nadsyłać do 1 września 2018 r.

Załączamy Program konferencji.

Więcej informacji o konferencji wraz z formularzami zgłoszeniowymi można znaleźć na stronie: konferencja-mg.umk.pl Zapraszamy!

pozostałe wiadomości