Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: uslugi / slownik geograficzno historyczny

słownik geograficzno-historyczny

Mapa z odniesieniem do danych zawartych w:


SŁOWNIK HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY ZIEM POLSKICH W ŚREDNIOWIECZU 

Edycja elektroniczna 

Redakcja ogólna: Tomasz Jurek

Opracowanie informatyczne: Stanisław Prinke

http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php


Wikipedia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna


Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/


 

→więcej ArcGIS Online