Strefa studenta
Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studium doktoranckie,
organizacja roku akademickiego, programy i plany studiów

Wykłady ogólnouniwersyteckie i ogólnowydziałowe

Zajęci ogólnowydziałowe i ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Nauk Historycznych w letnim semestrze roku akademickiego 2016/2017

mgr Alina Sosnowska prowadzi zapisy na wykłady ogólnowydziałowe i ogólnouniwersyteckie  →czytaj więcej