Strefa studenta
Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studium doktoranckie,
organizacja roku akademickiego, programy i plany studiów
Rozmiar czcionki:

Martyca efektów kształcenia

 

Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych modułów (przedmiotów). Wiersze matrycy odpowiadają kolejnym pozycjom w zestawie efektów kierunkowych, zaś kolumny – modułom kształcenia. Na przecięciu wiersza odpowiadającego danemu efektowi kształcenia i kolumny odpowiadającej danemu modułowi umieszczany jest symbol wskazujący, czy i w jakim stopniu efekty kształcenia związane z modułem odpowiadają określonemu efektowi kierunkowemu. Symbole występujące w matrycy (+, ++, +++) określają stopień, w jakim efekty kształcenia związane z danym modułem odpowiadają poszczególnym efektom kierunkowym: im większa liczba plusów, tym większa „odpowiedniość” (większy stopień osiągania) tych efektów. Występujące w matrycy symbole +, ++, +++ wskazują ponadto na następstwo modułów. Wiersze i kolumny należy wypełnić tak, aby każdy efekt znajdował realizację w ramach co najmniej jednego modułu kształcenia, a każdy moduł kształcenia zapewniał realizację co najmniej jednego efektu kierunkowego. Dla lepszej przejrzystości danych zawartych w matrycy efektów kształcenia, zamiast lub obok kodów modułów (MK I, …) można wpisać nazwy tych przedmiotów/modułów.


Matryca efektów kształcenia → czytaj więcej