Strefa studenta
Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studium doktoranckie,
organizacja roku akademickiego, programy i plany studiów
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: strefa studenta

Strefa studenta


Archeologia pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania wciąż nowych materialnych śladów minionych epok i ich interpretowania. Studiowanie archeologii to także okazja do poznania najnowszych technik badawczych, opartych również na ustaleniach uczonych z wielu innych dziedzin. Kierunek uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdzającą wysoki poziom kształcenia. Studenci kierunku archeologia uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie archeologii poszczególnych epok i okresów (w tym także wiedzę źródłoznawczą w zakresie chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych) oraz propedeutyki archeologii. Studenci nabywają umiejętności w zakresie metod i technik wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych, a także w zakresie nauk pomocniczych archeologii. Otrzymują jednocześnie ogólne wykształcenie humanistyczne oraz możliwość opanowania języka obcego w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się i posługiwanie słownictwem specjalistycznym (archeologicznym). Studenci uczestniczą nie tylko w ćwiczeniach, wykładach, ale także w wielu zajęciach w terenie, w tym w wykopaliskach archeologicznych w różnych regionach kraju i za granicą. Studenci kierunku archeologia mają możliwość wyboru ścieżek dydaktycznych, między innymi w zakresie archeologii architektury, archeologii podwodnej, archeologii antycznej, konserwacji zabytków archeologicznych. Studenci archeologii mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS) oraz możliwości studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST). Studenci mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę ze stanowiskami komputerowymi oraz dostępem do Internetu