O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy

Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności powstało  mocą Uchwały Senatu UMK z dnia 26 marca 1991 r. przy Instytucie Archeologii i Etnografii UMK (ob. Instytut Archeologii).

Do głównych zadań Centrum należy podejmowanie działań mających na celu integrację polskiego środowiska archeologicznego w zakresie archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych, prowadzenie badań własnych, opiniowanie zakresu działalności służb konserwatorskich obejmujące badania archeologiczne stanowisk średniowiecznych i nowożytnych.


Rada Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności 

przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Chudziak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

członkowie:

prof. dr hab. Jadwiga Chudziak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. dr hab. Hanna Kočka-Krenz – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

prof. dr hab. Andrzej Kola - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. dr hab. Jerzy Kruppé – Uniwersytet Warszawski,

prof. dr hab. Andrzej Nowakowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. dr hab. Zbigniew Pianowski – Uniwersytet Rzeszowski,

prof. dr hab. Jerzy Piekalski – Uniwersytet Wrocławski,

prof. dr hab. Krzysztof Wachowski – Uniwersytet Wrocławski,

prof. dr hab. Marcin Wiewióra - Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. dr hab. Marian Rębkowski – Uniwersytet Szczeciński, 

dr hab. Stanisław Kołodziejski – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,

mgr Marek Konopka – w-ce Przewodniczący ICOMOS,

mgr Martyna Milewska – Uniwersytet Warszawski


Wyniki badań prowadzonych  w ramach Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności prezentowane są na forum organizowanych  cyklicznie międzynarodowych konferencji naukowych  oraz publikowane  w  czasopiśmie  „Archaeologia  Historica  Polona” będącym organem wydawniczym  Centrum  (do 2013 r. ukazało się 21 tomów AHP). 


adres: Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Instytut Archeologii
ul. Szosa Bydgoska 44/48
87-100 Toruń
tel.  +48(56) 611 39 71, +48(56) 611 39 88