O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:

Zakład Archeologii Podwodnej

kierownik: dr hab. Andrzej Pydyn

asystent: dr Krzysztof Radka

w pracach zakładu bierze także udział: prof. dr hab. Andrzej Kola

 


Działalność badawcza

Badania obiektów i stanowisk zalegających w środowisku wodnym lub związanych z eksploatacją tego środowiska w przeszłości, realizowane zarówno w kraju jak i poza jego granicami (Chorwacja, Ukraina, Litwa); dotyczą one zagadnień takich jak: archeologia morska, archeologia akwenów śródlądowych, prahistoria żeglugi i wczesna aktywność morska, szkutnictwo europejskie, urządzenia wodno-komunikacyjne, osady nawodne, metodyka badawcza archeologii podwodnej.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

studia I stopnia – Rola i znaczenie badań podwodnych we współczesnej archeologii, Seminarium licencjackie;

studia II stopnia – Seminarium magisterskie.

Zajęcia fakultatywne;

studia I stopnia –  moduł: Archeologia podwodna;

studia II stopnia – modułu: Archeologia żeglugi, zajęcia z modułu: Archeologia jezior.

Realizowane projekty badawcze

Badania przepraw mostowych na Ostrowie Lednickim

Inwentaryzacja stanowisk podwodnych na Pojezierzu Iławskim

Badania osad przybrzeżnych na jeziorze Powidzkim

Badania antycznego portu z Zaton w środkowej Chorwacji