O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:

Zakład Archeologii Architektury

kierownik: dr hab. Marcin Wiewióra

profesor nadzwyczajny: dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK

w pracach zakładu bierze także udział: prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowa 

 


Działalność badawcza

Badania obiektów sakralnych, obronnych i miejskich w Polsce, Europie i Afryce; programy badawcze koncentrujące się nad budownictwem sakralnym (kościoły, klasztory), obronnym zakonu krzyżackiego na ziemi chełmińskiej, sakralną architekturą Torunia i okolic oraz architekturze obronnej w średniowiecznej Nubii (Sudan).

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

studia I stopnia – Elementy muzealnictwa, Zarys historii i metody badań archeologiczno-architektonicznych, Seminarium licencjackie;

studia II stopnia – Seminarium magisterskie.

Zajęcia fakultatywne:

studia I stopnia – moduł Archeologia architektury;

studia II stopnia – moduły: Archeologia architektury średniowiecza, Archeologia Nubii średniowiecznej, zajęcia z modułów: Archeologia zakonu krzyżackiego, Kultura materialna Rzeczpospolitej Polskiej na tle europejskim (XV–XVIII wiek).

Realizowane projekty badawcze

Zamki ziemi chełmińskiej →odwiedź stronę projektu

Architektura sakralna Torunia

Architektura obronna Nubii średniowiecznej