O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:

Zakład Archeologii Antycznej

kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak

adiunkt: dr Inga Głuszek

adiunkt: dr Jacek Rakoczy 

 


Działalność badawcza:

Pracownicy Zakłady prowadzą badania nad szeroko rozumianą kulturą antyczną. Dotyczą one archeologii starożytnej Grecji i Rzymu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tereny prowincji rzymskich i region północnego wybrzeża Morza Czarnego. W ramach działalności Zakładu prowadzone są prace wykopaliskowe w Rumunii na stanowisku Bologa – fort rzymskiej kohorty na granicy Dacji i Barbaricum oraz na Krymie – bosporańska twierdza Iluraton, z okresu rzymskiego. W ramach badań kontaktów świata antycznego z Barabaricum prowadzona jest prospekcja archeologiczna na stanowiskach w Polsce min. w Perkowie i Sadłowie. Współpracujemy z Ekspedycją Uniwersytetu Egejskiego na Rodos biorąc udział w badaniach na terenie antycznej polis Kymissala. Współpracujemy z wydawnictwem Studia Archaeologica et Numismatica Thoruniensia, w której publikowana jest problematyka związana z archeologią i numizmatyką. Od 2010 r. prowadzone są Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej, cykliczna ogólnopolska impreza gromadząca badaczy i miłośników starożytnej numizmatyki. 

Działalność dydaktyczna:

Zajęcia obowiązkowe

na studiach I stopnia – Archeologii starożytnej Grecji, Archeologii starożytnego Rzymu, Archeologii świata śródziemnomorskiego, Seminarium licencjackie;

na studia II stopnia – Archeologii śródziemnomorska i orientalna, Seminarium magisterskie.

Zajęcia fakultatywne:

na studiach I stopnia – moduł: Archeologia antyczna;

na studiach II stopnia – moduły: Archeologia Grecji i świata hellenistycznego, Orzeł i smok. Rzym i imperia Wschodu, Pieniądz i wojsko w świecie starożytnym.

Realizowane projekty badawcze: