O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy

Pracownia Dokumentacji i Konserwacji

kierownik: dr Marek Kołyszko

adiunkt: dr hab. Małgorzata Grupa

adiunkt: dr Ryszard Kaźmierczak

 


Działalność badawcza

Badania technologiczne źródeł archeologicznych, identyfikacja surowcowa; opracowywanie programów i dokumentacji konserwatorskich; konserwacja zabytkach archeologicznych wykonanych z różnorakich surowców; badania tkanin archeologicznych, stopów metali, badania powłok ochronnych metali.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

studia i stopnia – Wprowadzenie do praktycznej konserwacji zabytków.

Zajęcia fakultatywne:

studia I stopnia – moduł: Konserwacja zabytków archeologicznych.

Realizowane projekty badawcze

Konserwacja zabytków metalowych, kamiennych, drewnianych, skórzanych oraz o złożonych strukturach surowcowych

Analizy spektrograficzne zabytków metalowych

Późnośredniowieczne i nowożytne tkaniny z terenów północnej Europy