O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy

Restrukturyzacja Gabinetu Zabytków

W ramach restrukturyzacji Gabinetu Zabytków przeprowadzono aranżację dziedzińca otoczonego zabudowaniami Instytutu Archeologii na skansen archeologiczny z rekonstrukcjami obiektów o funkcjach mieszkalnych i gospodarczych wraz z infrastrukturą, przynależącymi do różnych okresów dziejów Niziny Środkowoeuropejskiej. Znalazły się wśród nich m.in. chata w mieszanej konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej, półziemianka o konstrukcji słupowo-plecionkowej, trzcinowy szałas kopułowy i półotwarta kuźnia. Powiązane zostały z nimi pracownie (ciesielska, kowalska, garncarska, odlewniczo-złotnicza i przędzalniczo-tkacka) służące badaniom eksperymentalnym nad produkcją, wyposażeniem, zabudową i organizacją tradycyjnych warsztatów rzemieślniczych. Do poszczególnych pracowni pozyskano niezbędne zaplecze etnograficzne w postaci narzędzi i wyrobów dawnych rzemieślników. Część terenu przeznaczona została na rezerwat archeologiczny, gdzie przeniesiono odkryte podczas badań terenowych pradziejowe groby skrzyniowe z płyt kamiennych i miejsca pochówków w postaci kamiennych obstaw.


 

Galeria zdjęć