O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / wojciech chudziak

Wojciech Chudziak


profesor doktor habilitowany

Dyrektor Instytutu Archeologii

kierownik Zakładu Archeologii Wczesnego Średniowiecza

kierownik Zakładu Archeologii Antycznej

archeolog; wczesne średniowiecze, Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, osadnictwo Pomorza, ziemi lubuskiej i strefy chełmińsko-dobrzyńskiej;  archeologia środowiskowa,  kultura symboliczna, ceramika naczyniowa

wojciech.chudziak@umk.pl, tel. +48 (56) 611 39 74, pokój nr 3

dyżur dydaktyczny: środa, 10.30–11.30

 


Kariera naukowa

Profesura: 2005 rok za całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem tzw. książki profesorskiej pt. Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna in Culmine na Pomorzu Nadwislańskim (Mons Sancti Laurentii, t. 1, Toruń 1995).

Habilitacja: 1997 rok, na podstawie ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Zasiedlenie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (VII-XI wiek), Wydział Historyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat: 1991 rok, Periodyzacja wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII-XI wiek). Podstawy chronologii procesów zasiedlania, Wydział Historyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

Dyrektor Instytutu Archeologii UMK w Toruniu w latach 2009-2014.

Kierownik Zakładu Archeologii Wczesnego Średniowiecza (wcześniej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych) Instytut Archeologii UMK w Toruniu.

Doświadczenie badawcze

Projekty badawcze

lata 2011-2014: Kierownik projektu NCN (2011/01/B/HS3/034014) Wyspa w Żółtym na przełomie I i   II tysiąclecia - centrum społeczno-kulturowe na Pomorzu Zachodnim,

lata 2013-2017: Kierownik projektu NPRH (11H 12 0526 81) – Człowiek na pograniczu – Systemy komunikacji interregionalnej i ich infrastruktura transferowa w północno-zachodniej części Niżu Polskiego we wczesnym średniowieczu.

Działalność organizacyjna, członkostwo w organizacjach naukowych

Przewodniczący Zespołu Specjalistycznego Nauk Humanistycznych, Społecznych i Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej MNiSzW ds. środków statutowych (2014 rok);

Przewodniczący Rady Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych;

Członek Rady Muzealnej Muzeum w Biskupinie (lata 2003-2014);

Członek Rady Muzealnej Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (lata 2008-2014)