O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / stanislaw kukawka

Stanisław Kukawka


profesor doktor habilitowany

kierownik Zakładu Młodszej Epoki Kamienia

archeologia epoki kamienia, neolit środkowoeuropejski, subneolit, metodyka i metodologia badań archeologicznych

stanislaw.kukawka@umk.pl, tel. +48 (56) 611 39 82, pokój 138

dyżur dydaktyczny: poniedziałek, 10.00–11.00

 


Kariera naukowa

profesor: 2012

habilitacja: 1998 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

doktorat: 1989 Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

magisterium: 1979 Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Katedra Archeologii)

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

Od 1979 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:

od 2000 profesor nadzwyczajny

1989-2000 adiunkt

1982-1989 starszy asystent

1981-1982 asystent

1979-1981 asystent stażysta (z wyjątkiem 1980 – służba wojskowa)

od 2003 kierownik Zakładu Młodszej Epoki Kamienia IA UMK

1998-2003 kierownik Zakładu Prahistorii IA UMK

1998 Zastępca Dyrektora Instytutu Archeologii UMK

od 1993 kierownik zespołu do badań neolitu ziemi chełmińskiej (do 2003 przy Zakładzie Prahistorii od 2003 przy Zakładzie Młodszej Epoki Kamienia)

Doświadczenia badawcze

Staże i stypendia

Mińsk, St. Petersburg – 2 miesiące, Brno – 2 tygodnie, Moskwa, St. Petersburg – 2 tygodnie, liczne ośrodki archeologiczne w Polsce.

Projekty badawcze

Realizowane od 1981 r. projekty badawcze związane były głównie z badaniami regionalnymi nad pradziejami Niżu Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących w młodszej epoce kamienia. Finansowane były one z różnych źródeł: 1985-1990 program resortowy RPBP III-35 koordynowany przez UJ, 2005 grant promotorski KBN, liczne granty UMK, projekty finansowane przez urzędy konserwatorskie, projekty finansowane ze środków statutowych i na badania własne IA UMK, ze środków rządowych w ramach umów międzynarodowych, a także okazjonalnie innych.

Nagrody i wyróżnienia:

Pięciokrotnie indywidualne nagrody i wyróżnienia Rektora UMK,

Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2009)