O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / marek kolyszko

Marek Kołyszko


doktor

kierownik Pracowni Dokumentacji i Konserwacji

archeolog, konserwator zabytków, konserwator zabytków archeologicznych, staurolog, dewocjonalia XVI –XVIII w.

marek.kolyszko@umk.pl, tel. +48 (56) 611 39 92, pokój 152

dyżur dydaktyczny: poniedziałek, 13.00–14.00

 


Kariera naukowa

doktorat: 2004 r. Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

podyplomowe studia w zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa sztuki kościelnej, Wydział  Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1999-2000

studia magisterskie: 1979–1985 r. – archeologia, Instytut, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doświadczenie badawcze

Projekty badawcze

2013 r.  Opracowanie autorskiego programu konserwacji reliktów murów opactwa dominikanów w Blackfrairy, Trim, Co. Meath  i wykonanie  prac konserwatorskich (współautor prac konserwatorskich: mgr Sylwia Bronchard) (08.08. – 10.09.2013 r.) (II.1., s.30)

2013 r. Opracowanie autorskiego programu konserwacji reliktów tynków polichromowanych opactwa dominikanów Blackfrairy, Trim, Co. Meath i wykonanie  prac konserwatorskich (współautor prac konserwatorskich: mgr Sylwia Bronchard) (08.08. – 10.09.2013 r.) (II.2., s.30)

2011 r. Opracowanie programu prac konserwatorsko – restauratorskich wewnętrznych ścian prezbiterium kościoła parafialnego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudziszkach okręg wileński na Litwie (15 - 18. 07. 2011 r.) (II.7.,s.19)

2008 r. Konserwacja brązowych, antycznych monet i bazaltowych i marmurowych rzeźb pozyskanych z badań archeologicznych (współautor mgr Barbara Kołyszko) (04.09. – 16.10. 2008) (II.5.,s.19)

2008 r. Wykonanie kopii rzeźby z III w. n. e., tronującej Kybele wykonanej z piaskowca  pochodzącej z badań Willi Leukaktiosa (04.09. – 16.10. 2008)(II.6.,s.19)

2007 r. Opracowanie autorskiego programu konserwacji  i konserwacja skarbu brązowych i srebrnych monet antycznych  z III w. n.e. z Ptolemais (współautor prac konserwatorskich: mgr Barbara Kołyszko) (16.06.-14.08. 2007 r.) (II.3.,s.19  i I.10 -12.,s. 18 )

2007 r. Opracowanie autorskiego programu wykonania kopii antycznych monet z III w. n.e. pochodzących ze skarbu  z Willi Leukaktiosa (16.06.-14.08. 2007 r.) (II.3.,s.19 i I.10 -12.,s. 18)

2007 r. Wykonanie kopii marmurowej głowy Afrodyty  pochodzącej z badań Willi Leukaktiosa (16.06.-14.08. 2007 r.) (II.2.,s.18)

2005 r. Opracowanie programu i kierowanie pracami przy konserwacji zabytków ceramicznych, kamiennych, kościanych i metalowych z przedhiszpańskiego stanowiska Ua-Ua Uno w  Boliwii (współautor mgr Sylwia Bronchard) (04.04.- 16.06. 2005) (II.1.,s.18)

1996 r. Konserwacja pomników książąt Rzeszy z elewacji Uniwersytetu w Rostoku (20.04.- 15.06. 1996 r.) (II.10.,s.3)

1992 r. Konserwacja pomnika żołnierzy i ofiar wojen światowych (Kriegerdenkmal) w Dusseldorfie – Unterbach (15.09.- 04.10. 1992 r.) (II.5., s.3 i II.5., s.9)

1992 r. Konserwacja i restauracja wystroju sztukatorskiego tzw. Keiserhoff w Quedlinburgu (15.05. – 02.06. 1992 r.) (II.6.,s.3)

1992 r. Wykonanie  autorskiego programu  prac konserwatorskich przy zachowanych sztukateriach Pałacu Taschenberg w Dreźnie (15.03.-30.04.1992 r.) (II.7.,s.3 i II.8.,s.3) i detalach kamiennych – współautorski (II.9.)

1992 r. Rekonstrukcja herbu Saksonii - Anhalt z elewacji budynku w Quedlinburgu (20.06.- 15.07.1992 r.)

1991 r.  Kierowanie  pracami konserwatorskimi restauratorskimi  przy kamiennych  detalach architektonicznych z elewacji budynku Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (od ul. Klary Zetkin) (04.11.-15.12.91 r.) (II.3., s.2 i  II.3., s.9)

1991  r. Konserwacja detali architektonicznych tzw. Gotchisches Haus w Wenigerode (30.04. – 30.05.1991 r.)(II.4., s.3 i II.4., s.9)

1992 r. Program prac konserwatorskich detali kamiennych Wielkiej Kaskady w Peterhofie (19.06.- 30.06.1992 r.)

1989 r. Kierowanie  pracami konserwatorskimi przy detalach architektonicznych z elewacji wschodniej Pałacu Prymasowskiego w Bratysławie (od 04.06. -10.09.1989 r.) (II. 1., s.2 i  II. 1., s.7)

1989 r. Opracowanie projektu prac i wykonanie konserwacji brązowej tablicy poświęconej Paracelsusowi de Hohenheim  z  elewacji Pałacu Prymasowskiego w Bratysławie (od 04.06. -10.09.1989 r.) (II.2., s.2 i  II.2., s.9)

Nagrody i Wyróżnienia

 2013 Podziękowanie od dyrektora Tara High Kings Festival (Irlandia) za udział i pomoc w organizacji festiwalu

 2013 Zespołowa nagroda Rektora UMK III stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo – badawczej

2012 Podziękowanie od Instytutio Orientalium za działanie na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości na Białorusi

2007 Podziękowanie od Sekretarza Biura Zabytków z Tolmeita w Libii za wykonane prace konserwatorsko - restauratorskie w Ptolemais