O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / marcin wiewiora

Marcin Wiewióra


doktor habilitowany

kierownik Zakładu Archeologii Architektury

archeolog, nubiolog, archeologia architektury, archeologia obronna, zamki, fortece, fortyfikacje, klasztory, kościoły, zakon krzyżacki, późne średniowiecze, Polska, Europa, Sudan-Nubia

marcin.wiewiora@umk.pl, tel. +48 (56) 611 23 25, pokój 113

dyżur dydaktyczny: poniedziałek, 12.00–13.00

 


Kariera naukowa

habilitacja: 2008 r., Instytut Archeologii UMK w Toruniu

doktorat: 1998 r., Instytut Archeologii UMK w Toruniu

studia magisterskie: 1982–1987 r. – archeologia, Instytut Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

od 2010 r.: kierownik Zakładu Archeologii Architektury UMK w Toruniu

1998–2014 r.: adiunkt w Zakładzie Archeologii Architektury UMK w Toruniu

1990-1998 r. asystent w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu

Doświadczenie badawcze

Stypendia i staże zagraniczne i krajowe

Stypendium Lanckorońskich – Londyn – 2005

Stypendium Lanckorońskich – Londyn – 2010

Projekty badawcze

Zagraniczne

2010–2014 r.: The Ecology of Crusading: The Environmental Impact of Conquest, Colonisation and Religious Conversion in the Medieval Baltic, finansowany przez the European Research Council, we współpracy z Department of Archaeology, Reading University; kierownik projektu dr. Aleksander Pluskowski, Reading University. Uczestnik

2001-2005, 2013 – Fortyfikacje średniowieczne w Nubii – w ramach misji archeologicznej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie, Wykonawca i Kierownik (grant Rektora UMK w Toruniu)

Krajowe

2005–2014 r.: Zamki ziemi chełmińskiej, grant UMK, Wykonawca

Nagrody i Wyróżnienia

2014 r.: Zespołowa nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej za monografię pt. Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały

2009 r.: Indywidualne wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej w 2009 roku

2001 r.: Indywidualna nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej w 2001 roku