O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / marcin weinkauf

Marcin Weinkauf


doktor

adiunkt w Zakładzie Archeologii Wczesnego Średniowiecza

archeolog, wczesne średniowiecze, okres plemienny, wytwórczość garncarska, etnogeneza Słowian, strefa chełmińsko-dobrzyńska, Polska, Europa

marcin.weinkauf@umk.pl, tel. +48 (56) 611 23 23, pokój 105-106

dyżur dydaktyczny: środa, 8.00–9.00

 


Kariera naukowa

doktorat: 2011 r., Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

studia magisterskie: 1991–1997 r. – archeologia, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

od 2012 r.: adiunkt; Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2011-2012 r.: asystent; Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2006-2011 r.: wykładowca; Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1998-2006 r.: asystent; Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doświadczenie badawcze

Projekty badawcze

2013-2018 rok – „Człowiek na pograniczu - systemy komunikacji interregionalnej i ich infrastruktura transferowa w północnozachodniej części Niżu Polskiego we wczesnym średniowieczu. Pomorze, ziemia lubuska i chełmińska, wschodnia Wielkopolska i Kujawy, wykonawca w projekcie zgłoszonym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Podmioty realizujące projekt wraz z IA UMK w Toruniu (prof. dr hab. Wojciech Chudziak): Centralne Muzeum Morskie (dr hab. Waldemar Ossowski), Marynarka Wojenna w Gdyni oraz Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu (prof. UAM dr hab. Włodzimierz Rączkowski) – numer: 11H12052681

2013-2018 rok – „Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski”, wykonawca w projekcie zgłoszonym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Podmioty realizujące projekt wraz z IA UMK w Toruniu (prof. dr hab. Wojciech Chudziak): IAiE PAN we Wrocławiu (dr hab. Sławomir Moździoch) - numer: 0037/NPRH3/H11/82/2014/UMK;

2001–2015 rok – „Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie – chełmiński sedes regni principalis”

Projekt 1: 5H01H00921; projekt 2: H01H05227; projekt 3: NN311255933, projekt 4: UMO-2011/03/B/HS3/04551. Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak, Instytut Archeologii UMK w Toruniu. Wykonawca.

Nagrody i Wyróżnienia

2007 r. Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w 2006 roku

2016 rok Wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w 2015 roku przyznane przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu