O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / malgorzata markiewicz

Małgorzata Markiewicz


doktor, starszy specjalista

pracownik naukowo-techniczny, kierownik Pracowni Naukowo-Technicznej

archeolog; dzieje szkła i wytwórczości szklarskiej, Polska, Europa

malgorzata.markiewicz@umk.pl, tel. +48 (56) 611 39 84, pokój 120

 


Kariera naukowa

doktorat: 2008 r., Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

studia magisterskie: 1978–1983 r. – archeologia, Instytut Archeo0logii i Etnografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

od 2010 r.: kierownik Pracowni Dziejów Szkła; Instytut Archeologii

od 2009 r.: starszy specjalista naukowo-techniczny

od 1984 r.: specjalista-archeolog 

Nagrody i wyróżnienia

2011: Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia w pracy zawodowej

2009: Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia w pracy zawodowej

1987; Nagroda Rektora UMK stopnia III za osiągnięcia uzyskane w działalności organizatorskiej