O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / malgorzata grupa

Małgorzata Grupa


doktor habilitowany

adiunkt w Pracowni Dokumentacji i Konserwacji

archeolog, konserwator zabytków archeologicznych: archeologia średniowiecza i nowożytność, archeologia podwodna, Polska, Europa; konserwacja: tkaniny, skóry, drewno, metal, kość, zabytki o złożonych strukturach surowcowych

malgorzata.grupa@umk.pl; tel. +48 56 611 2347, pokój 158-160

dyżur dydaktyczny: środa, 12.30–13.30

 


Kariera naukowa

habilitacja: 2013 r., Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

doktorat: 2003 r., Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

studia magisterskie: 1977–1982 r. – archeologia, Instytut Archeologii i Etnografii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

od 2006: adiunkt; Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

od 1982-2006 r.: pracownik naukowo-techniczny; Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

od 2010 roku jestem członkiem rady naukowej magazynu Inne Oblicza Historii.

Doświadczenie badawcze

W pierwszych latach pracy odbyła staże konserwatorskie w Muzeum Morskim w Gdańsku, w Muzeum Archeologiczno-Etnograficznym w Łodzi i Poznaniu, w Muzeum Wikingów w Roskilde (Dania).

Współpracuje z europejskim centrum tekstylnym Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning, The Danish National Research Foundation's Centre for Textile Research, The SAXO Institute, University of Copenhagen.

Stypendia i staże zagraniczne i krajowe:

Reckahn, Aufklärungsdiffusion zwischen Stadt und Land. Identitätsbildung und Kulturaustausch in regionalen und internationalen Kommunikationsnetzwerken, 10-12. X. 2013.

Opava, workshop, Průzkum historických materiàłů, 29-31. X. 2013. – Odborná diskuze věnovaná problematice průzkumu funerálního textilu

Współpraca, członkostwo:

Od 1996 roku jestem członkiem międzynarodowego stowarzyszenia NESAT (Nort European Symposium for Archaeological Textiles), które programowo zajmuje się badaniami tkanin archeologicznych. Od 1996 roku uczestniczy w sympozjach organizowanych przez NESAT

i przedstawia wyniki badań nad tkaninami pozyskanymi w trakcie badań archeologicznych.

Natomiast członkiem EAA (European Association of Archaeology) jest od 2006 roku.

Projekty badawcze:

Konserwacja zabytków organicznych i o złożonych strukturach surowcowych

Jedwab, wełna i len w pradziejach i czasach nowożytnych

Pogrzeb i moda w średniowieczu i czasach nowożytnych

Granty:

1997 grant z Komitetu Badań Naukowych na realizację tematu " Odzież mieszczańska, liturgiczna z Torunia i Lubinia (XVI-XVIII) w świetle źródeł archeologicznych"

1998 w ramach opracowanego przeze mnie programu autorskiego Komitet Badań Naukowych przekazał 150 000,00 zł na zakup sprzętu do pracowni konserwacji w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK

1999 Grant FNP – opracowanie i udoskonalenie metod wykorzystywanych w konserwacji zabytków archeologicznych, badania metalograficzne, wykonanie aparatury próżniowej z układem chłodzącym – 150 000,00 zł

2008 uzyskałam grant MNiSzW na realizację projektu badawczego: Tekstylia z Gdańska (XIV-XVII wiek) w wysokości 55 000,00 zł, uzyskane wyniki były podstawą przygotowania rozprawy habilitacyjnej.

2012-2015 r.: „Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI – XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej”. Kierownik: prof. dr hab. Anna Drążkowska, wykonawca: dr hab. M. Grupa.

Nagrody i Wyróżnienia

1. Srebrny Krzyż Zasługi – nadany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nr 18-2001-33 za konserwację zabytków wydobytych w Katyniu, Charkowie i Miednoje

2. Medal Okolicznościowy z okazji 70-lecia Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach – za współpracę i konserwację obiektów muzealnych

3. Nagroda Unii Europejskiej – Europa Nostra 2002 – za konserwację szat grobowych z Lublina

4. Nagroda Ministra Kultury - 2004 za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz działalność naukowo-dydaktyczną

5. Nagroda Rektora UMK – 2006 – za działalność naukowo-dydaktyczną

6. Medal Pamiątkowy, Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi

Medal jest wyrazem podziękowania za okazywaną pomoc w ocaleniu pamięci o naszych bliskich, obrońcach Ojczyzny, niewinnie zgładzonych przez sowieckie NKWD w 1940 roku w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie i innych nieznanych miejscach.