O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / lukasz a czyzewski

Łukasz A. Czyżewski


doktor

adiunkt w Zakładzie Starszej i Środkowej Epoki Kamienia i Pracowni Metod Komputerowych

archeolog, informatyk;

metody cyfrowe w archeologii i konserwacji i zabytków archeologicznych, archeologia paleolitu, stanowiska jaskiniowe, Plejstocen, Jura Krakowsko-Wieluńska, Polska, Europa

lukasz.czyzewski@umk.pl, tel. +48 (56) 611 23 27, pokój 121

dyżur dydaktyczny: czwartek, 14.30–15.30

 


Kariera naukowa

doktorat: 2009r., Instytut Archeologii, UMK w Toruniu

studia podyplomowe: 2003–2005 – Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK  w Toruniu

studia magisterskie: 1998–2003 r. – archeologia,  specjalność ekoarcheologia (archeologia środowiskowa) i konserwacja zabytków archeologicznych, Instytut Archeologii, UMK w Toruniu

Doświadczenie badawcze

Staże i stypendia

2007 CAU (Christian-Albrecht Universitat), Kilonia, Niemcy, mgr. Benjamin Ducke specjalista w Pracowni Metod Komputerowych pod kierownic­twem prof. J. Mulera Niemcy, Kiel, wyjazd naukowy w ramach grantu promotorskiego (3 tygodnie)

Projekty badawcze

2013 Grantu wewnętrzny WNH nr 1597-NH „Najstarsze paleolityczne osadnictwo jaskiniowe w paśmie Skał Kroczyckich”, główny wykonawca i kierownik grantu.

2012 Grant wewnętrzny WNH nr 1056-NH dla młodszych pracowników naukowych na realizację tematu pt.: „Rozpoznanie i ocena stanu zachowania namulisk archeologiczno-przyrodniczych stanowisk jaskiniowych w paśmie Skał Kroczyckich”, główny wykonawca i kierownik grantu.

2006-2008 Grant promotorski nr: 1H01H01830 na projekt pt.: Metody cyfrowe w interpretacji wyników badań archeologiczno-przyrodniczych Jaskini Biśnik (kierownik dr hab. K. Cyrek, prof. UMK, główny wykonawca mgr Ł. A. Czyżewski) zakończono 7 grudnia 2008 roku po 30 miesiącach

Nagrody i Wyróżnienia

2011 Medal im. dr inż. Marii Markowicz-Łohinowicz Sekcji speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Krakowie za publikację „Palaeolithic of Biśnik Cave (Southern Poland) within the environmental background”