O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / krzysztof cyrek

Krzysztof Cyrek


profesor doktor habilitowany

kierownik Zakładu Starszej i Środkowej Epoki Kamienia

archeolog; paleolit i mezolit, archeologia jaskiń, Polska
i Europa środkowowschodnia

krzysztof.cyrek@umk.pl, tel. +48 (56) 611 39 90, pokój nr 12

dyżur dydaktyczny: środa, 11.30–12.30

 


Kariera naukowa

profesura 2016 rok,

habilitacja: 1998 rok,  Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

doktorat: 1980 rok,  Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

archeologiczne studia magisterskie: 1968–1973 rok, Katedra Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

Doświadczenie badawcze

Staże i stypendia  

1984 rok – staż Ministerstwa Kultury i Sztuki w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Muzeum Archeologicznym w Krakowie (3 miesiące),

1982 rok - Stypendium Rządu Austriackiego (6 miesięcy w Wiedniu, Grazu, Salzburgu i Insbrucku)

Projekty badawcze

lata 2009 – 2012: projekt Nr N N109 318237 pt.: „Przyrodnicze i kulturowe aspekty środkowopaleolitycznego osadnictwa w Jaskini Biśnik” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki,

lata 2003 – 2008: realizacja dwóch kolejnych projektów dotyczących  interdyscyplinarnych badań Jaskini Biśnik  (KBN i MNiSW),

lata 1993-95: projekt "Pradzieje Skał Kroczyckich na tle zmian środowiska przyrodniczego" (KBN)

Nagrody i wyróżnienia

2012 r.: medal Polskiego Towarzystwa Przyrodników imienia dr inż. Marii Markowicz - Łohinowicz za publikację pt. „Palaeolithic of Biśnik Cave (Southern Poland) within the environment al background” (Quaternary International),

2003 r.: nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika II stopnia za osiągnięcia naukowe,

2009 r.: nagroda Rektora UMK II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania.