O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / jacek rakoczy

Jacek Rakoczy


doktor

adiunktZakładzie Archeologii Antycznej

archeologia, etnoarcheologia, numizmatyka starożytna, starożytny Rzym, starożytna Grecja, Państwo Bosporańskie, archeologia prowincji rzymskich, kontakty kultur antycznych z Barbaricum

jacek.rakoczy@umk.pl, tel. +48 (56 )611 23 28, pokój 123

dyżur dydaktyczny: czwartek, 9.00–10.00

 Kariera naukowa

doktorat: 2011 r., Instytut Archeologii UMK w Toruniu

studia magisterskie: 1996–2001 r. – archeologia, Instytut Archeologii UMK w Toruniu

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym na kadencję 2016-2020

przedstawiciel młodszych pracowników naukowych w Radzie Wydziału Nauk Historycznych UMK na kadencję 2016-2020

Ekspert Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w zakresie numizmatyki na lata 2016-2020

od 2014 r.: adiunkt Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

2006 -  2014 r.: asystent Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Doświadczenie badawcze

Roksolany, Nikonion (Ukraina) starożytna grecka osada VI-I w. p.n.e., badania wykopaliskowe od 12.07.2007 do 05.08.2007, kierownik

Roksolany, Nikonion (Ukraina) starożytna grecka osada VI-I w. p.n.e., badania wykopaliskowe od 04.07.2008 do 03.08.2008, kierownik

Gostkowo, (Polska) cmentarzysko kultury wielbarskiej, badania wykopaliskowe od 04.08.2009 do 28.08.2009, członek zespołu badawczego

Parutyne, Olbia (Ukraina) starożytne greckie miasto, podwodne badania archeologiczne od 01.05.2011 do 15.05.2011, kierownik polskiej części ekspedycji

Roksolany, Nikonion (Ukraina) starożytna grecka osada VI-I w. p.n.e., badania wykopaliskowe od 14.07.2012 do 11.08.2012, kierownik

Sadłowo, (Polska) cmentarzysko kultury wielbarskiej, badania wykopaliskowe od 16.08.2012 do 07.09.2012, członek zespołu badawczego

Perkowo, stan. 30 (Polska) osada kultury przeworskiej, całoroczna prospekcja archeologiczna 2013, kierownik

Ivanovka, Iluraton (Autonomiczna Republika Krymu, Ukraina) twierdza bosporańskia II-III w., badania wykopaliskowe, od 28.07.2013 do 24.08.2013, kierownik

Bologa, Resculum/Ruconium, Dacia (Bologa, județul Cluj, Transilvania, Rumunia) rzymski obóz wojsk pomocniczych II-III w., badania wykopaliskowe od 01.08.2014 do 26.09.2014, kierownik

Bologa, Resculum/Ruconium, Dacia (Bologa, județul Cluj, Transilvania, Rumunia) rzymski obóz wojsk pomocniczych II-III w., badania wykopaliskowe od 01.08.2015 do 29.08.2015, kierownik

Kymissala (Rodos, Grecja) cmentarzysko z okresu hellenistycznego, badania wykopaliskowe od 24.06.2016 do 02.07.2016, członek zespołu badawczego

Bologa, Resculum/Ruconium, Dacia (Bologa, județul Cluj, Transilvania, Rumunia) rzymski obóz wojsk pomocniczych II-III w., badania wykopaliskowe od 29.07.2016 do 27.08.2016, kierownik

Projekty badawcze

Udział w projekcie międzynarodowym polsko-ukraińskim (kierownik ze strony polskiej prof. dr hab. M. Mielczarek) Nikonion Greek city on the lower Dniester, Wykonawca

Udział w projekcie międzynarodowym polsko-rosyjskim (kierownik ze strony polskiej prof. dr hab. M. Mielczarek) Greek poleis on the Northern Black Sea coasts and eastern Maditerranean 2011-2013, Wykonawca

Udział w projekcie międzynarodowym (kierownik prof. dr hab. A. Bursche. IA UW) Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i historycznie z Polską związanych (FMRPL) 2013-2017, Wykonawca

2013-2017, Grant NPRH moduł 1.1 Nr 11H 12 0230 81: Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i historycznie z Polską związanych (FMRPL) 2013-2017, kierownik prof. dr hab. A. Bursche IA UW, wykonawca

Nagrody i Wyróżnienia

2012 r.: Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

2016 r.: Indywidualne wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2015 roku