O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / jacek gackowski

Jacek Gackowski


doktor habilitowany

kierownik Zakładu Epok Brązu i Żelaza

kierownik Pracowni Metod Komputerowych

archeolog; pradzieje młodszej epoki brązu i początku epoki żelaza; archeologia „mokra”; archeologia krajobrazu; Polska; Europa

jacek.gackowski@umk.pl; tel.+48 (56) 611 23 17; pokój 131

dyżur dydaktyczny: piątek, 13.00–14.00

 Kariera naukowa

habilitacja: 2014 r., Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu

doktorat: 1999 r., Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

studia magisterskie: 1979–1984 r. – archeologia, Instytut Archeologii UMK w Toruniu

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

2014 r. – : adiunkt; Zakład Epok Brązu i Żelaza Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

2011–2014 r.: starszy wykładowca; Zakład Epok Brązu i Żelaza Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

2004–2010 r.: adiunkt; Zakład Epok Brązu i Żelaza Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

2000–2003 r.: adiunkt; Zakład Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

1990–1999 r.: asystent; Zakład Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

1984–1989 r.: pracownik naukowo-techniczny (archeolog); Zakład Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

1984 r.: pracownik techniczny PP Pracownie Konserwacji Zabytków, Oddział Toruń

2000–2014 r.: Kierownik Pracowni Metod Komputerowych Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

Od 2013 r. : Członek Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia WNH

Od 2013 r. : Członek Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia IA

1999–2002 r.: Zastępca Dyrektora Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

Doświadczenie badawcze

Stypendia i staże zagraniczne i krajowe:

Staż muzealny Muzeum Okręgowe w Suwałkach (1994 r.)

Staż muzealny PMA Warszawa (1990 r.)

Projekty badawcze

1998–2012: Struktury osadnicze w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza na Pojezierzu Chełmińskim i przyległych dolinach Wisły, Drwęcy i Osy. Projekt własny, finansowany przez WUOZ Toruń i UMK (Granty UMK)

1999-2006: Badania ratownicze  i opracowanie materiałów źródłowych z młodszej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza pochodzących z obszaru dzisiejszej autostrady A-1 (tzw. odcinek bydgosko-toruński). Projekt finansowany przez KDDKiA

1996–1998: Datowanie wybranych osiedli nawodnych Polski północno-wschodniej i rekonstrukcja ich środowiska przyrodniczego. Projekt własny, finansowany przez KBN.

1993–1995: Podwodne Archeologiczne Zdjęcie Polski Niżowych Stref Pojeziernych. Projekt wspólny, finansowany przez UMK i PSOZ w Suwałkach.

1989–1994: Metody i techniki badań nawodnych form osiedli mieszkalnych w kulturach pradziejowych i średniowiecznych Europy. Projekt własny, finansowany przez UMK (Granty UMK) i PSOZ w Suwałkach. W 1994 r. realizowany wspólnie z LM Dyk (Szwecja).

Nagrody i Wyróżnienia

2012 r.: Zespołowa nagroda III stopnia JM Rektora UMK, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej za monografię pt. Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, red. M. Wiewióra, Toruń 2012.

2010 r.: Indywidualne wyróżnienie JM Rektora za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2009 roku za publikację pt. Archeologia Epok Brązu i Żelaza. Studia i Materiały, T. 1, red. J. Gackowski, Toruń 2009.

2002 r.: Nagroda JM Rektora UMK za działalność na rzecz UMK.