O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / jacek bojarski

Jacek Bojarski

 


doktor

adiunkt w Zakładzie Archeologii Wczesnego Średniowiecza

archeolog, archeolog-konserwator: wymiana towarowa, wytwórczość garncarska, struktury osadnicze, obrzędowość pogrzebowa, wczesne średniowiecze, Polska, strefa nadbałtycka

jacek.bojarski@umk.pl, tel. +48 (56) 611 39 87, pokój 104

dyżur dydaktyczny: czwartek, 10.30–11.30

 

 

Kariera naukowa:

doktorat: 2006 r., Instytut Archeologii UMK w Toruniu

studia magisterskie: 1986–1991 r. – archeologia, Instytut Archeologii i Etnografii, UMK w Toruniu

 

Zatrudnienie i sprawowane funkcje:

od 2006 r.: adiunkt UMK; Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

1993-2006: wykładowca;  Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

1991-1993: praca na umowę –zlecenie; Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

1991 r.: pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Archeologii i Etnografii UMK

 

Doświadczenie badawcze

Staże i stypendia

Fundacja Marion Dönnhoff (Marion Dönnhoff Stiftung): miesięczne stypendium w niemczech w 2000 r.

Projekty badawcze

2014-2017, Grant NPHR: „Człowiek na Pograniczu – systemy komunikacji interregionalnej i ich infrastruktura transferowa w północno-zachodniej części Niżu polskiego we wczesnym średniowieczu. Pomorze, ziemia lubuska i chełmińska, wschodnia Wielkopolska i Kujawy”; numer: nr 11H 12 0526 81, kierownik prof. W. Chudziak, IA IMK, wykonawca;

2011-2015, Grant NCN: „Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - chełmiński sedes regni principalis (nr 4)”; numer: 2011/03/B/HS3/04551, kierownik prof. W. Chudziak, IA IMK, wykonawca;

2011-2014: Grant NCN: „Rozwój przestrzenny Torunia do początku XIX w. (z uwzględnieniem środowiska naturalnego i osadnictwa przelokacyjnego)”; numer: 2231/B/H03/2011/40, kierownik prof. K. Mikulski, IA IMK, wykonawca;

2010-2015: Projekt Gminy Miasta Toruń, program badań archeologicznych finansowanych z środków Gminy Torunia,  pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”; termin realizacji 2010-2015, kierownik;

2011: Grant MKiND: „Nieinwazyjne badania zespołu osadniczego w Kałdusie - metody geofizyczne”; numer: 01539/11/FPK/NID), kierownik: J. Bojarski

2007-2010: Grant MNiSZW: „Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie - chełmiński sedes regni principalis (projekt 3)”; numer: N N311 2559 33, kierownik prof. W. Chudziak, wykonawca;

2007: Grant MKiND: „Badania ratownicze wczesnośredniowiecznej osady podgrodowej i cmentarzyska w Kałdusie, woj. kujawsko-pomorskie (stan.2)”; temat realizowany w ramach Programu Operacyjnego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 4 „Ochrona zabytków archeologicznych nr 10332/FPK/2007, kierownik; J. Bojarski;

2004-2006: Grant KBN: „Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie - chełmiński sedes regni principalis (projekt 2)”; numer: H01H 052 27, kierownik: W. Chudziak, wykonawca;

2001-2003: Grant KBN: „Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie - chełmiński sedes regni principalis”; numer: 5H01H 009 21, kierownik: prof. W. Chudziak, wykonawca;

1997-1999: Grant KBN: „Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego”, kierownik prof. W. Chudziak, wykonawca;

1995-1997: Grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: Pogranicze słowiańsko-bałtyjskie we wczesnym średniowieczu w świetle badań archeologicznych szlaku komunikacyjnego Kujawy-Pomezania”, kierownik: prof. W. Chudziak, wykonawca

Nagrody i wyróżnienia

2011 r.: Zespołowa nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2010 r.;

2007 r.: Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2006 roku;

1995: Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej w roku akademickim 1994/1995.