O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / inga gluszek

Inga Głuszek


doktor

adiunkt w Zakładzie Archeologii Antycznej

archeologia starożytnej Grecji , archeologia pontyjska, ceramika attycka

inga.gluszek@umk.pl, tel. +48 (56) 611 39 78, pokój 119

dyżur dydaktyczny: poniedziałek, 16.00–17.00

 Kariera naukowa

doktorat: 2008, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

studia magisterskie: 1998 - 2003 – archeologia, Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

od 2008 - adiunkt w Zakładzie Archeologii Antycznej, Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, zakres obowiązków: praca naukowo-badawcza i dydaktyczna

Doświadczenie badawcze

luty 2012 – stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Londyn, cztery tygodnie

2002-2013 – kilkukrotne staże badawcze w Muzeum Archeologicznym w Odessie celem opracowania zbiorów ceramiki attyckiej (czerwonofigurowej i czarnopokostowanej) z wykopalisk antycznego Nikonion

2010-2013 – staże w Fundacji Demetra w Kerczu celem opracowania zbiorów ceramiki attyckiej z badań archeologicznych Tyritake

2011 – opracowanie zbiorów ceramiki cypryjskiej i korynckiej ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego UMK w Toruniu

2006-2007 – wykonawca grantu promotorskiego realizującego zagadnienie badawcze dotyczące kontaktów handlowych miast greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego

listopad 2007 - stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Londyn, cztery tygodnie

wrzesień 2006 – dwutygodniowy staż naukwo-badawczy w I’Ecole Nationale Superieure, Paryż, Francja

luty 2007 – trzytygodniowy staż naukowo-badawczy w Instytucie Archeologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie

2000-2013 – badania archeologiczne prowadzone na stanowiskach antycznych Falasarna (Kreta), Nikonion, Tyritake (Ukraina)

Projekty badawcze

Zagraniczne

od 2008 – członek zespołu naukowo-badawczego prowadzącego prace wykopaliskowe na stanowisku Tyritake, Krym, Ukraina. Zakres obowiązków: kierowanie zespołem dokumentacyjnym podczas prac wykopaliskowych, opracowanie ceramiki attyckiej z badań

2004 – 2013 – członek zespołu naukowo-badawczego prowadzącego prace wykopaliskowe na stanowisku Nikonion, Ukraina. Zakres obowiązków: prowadzenie prac wykopaliskowych i dokumentacyjnych na stanowisku, opracowanie naukowe ceramiki attyckiej znalezionej podczas badań oraz znajdującej się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Odessie

2007-2012 - kierownik badań archeologicznych na stanowisku Nikonion, Ukraina prowadzonych na podstawie umowy między Muzeum Archeologicznym w Odessie a Instytutem Archeologii UMK. Zakres obowiązków: organizacja i prowadzenie prac wykopaliskowych na stanowisku, badania i studia muzealne, opracowanie materiału

Krajowe

2010 – 2012 – kierownik zespołu opracowującego zabytki antyczne ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego UMK