O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / grzegorz osipowicz

Grzegorz Osipowicz


doktor

adiunkt w Pracowni Traseologii

archeolog, traseolog, epoka kamienia, późny paleolit, mezolit, neolit, funkcja narzędzi pradziejowych, analizy kontekstualne, archeologia środowiskowa, technologia epoki kamienia, archeologia eksperymentalna, Polska, Europa;

grzegorz.osipowicz@umk.pl , tel. +48 (56) 611 23 19, pokój 135

dyżur dydaktyczny: czwartek, 12.30–13.30

 


Kariera naukowa

doktorat: 2006 r., Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

studia doktoranckie: 2000-2002, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

studia magisterskie: 1996–2000 r. – archeologia, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

od 2008 roku: adiunkt w Pracowni Traseologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

2007-2008 roku: adiunkt w Zakładzie Młodszej Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

2002-2007 – asystent w Zakładzie Młodszej Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Doświadczenie badawcze

Stypendia i staże zagraniczne i krajowe:

Rosja, Akademia Nauk, Prof. G. F. Korobkowa, studia z zakresu metodyki badań traseologicznych, 2 tygodnie, luty 2000;

Holandia, Uniwersytet w Leiden, dr R. Paardekooper, konsultacje z zakresu metodyki archeologii eksperymentalnej, 1 tydzień, maj 2003;

Projekty badawcze

Zagraniczne:

Grant międzynarodowy przyznany przez Research Council of Lithuania na lata 2013-2015, nr VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-021,  pt. Neolithisation of Costal Lithuania, - wykonawca;

Krajowe:

Grant NCN (Opus 12) nr 2016/23/B/HS3/00689 (nr wew. 4204-NH), na lata 2017-2020, pt. „Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego - życie codzienne, mobilność, kontakty zewnętrzne oraz relacje ze środowiskiem naturalnym” - kierownik 

Grant NCN (Opus 10) nr 2015/19/B/HS3/01720, na lata 2016-2019, pt. "Kolonizacja peryferyjnych obszarów wyżyn lessowych przez społeczności wczesnorolnicze (2 poł. VI - koniec V tys. BC), na przykładzie północnego przedpola Wyżyny Sandomierskiej" - wykonawca

Grant NCN (Opus 12) nr 2016/23/B/ST10/01067 (nr wew. 4195-G), na lata 2017-2020, pt. "Geneza i historia rozwoju gleb Kujaw" - wykonawca

Grant KBN nr. 637-NH (promotorski), na lata 2004-2005, pt. Narzędzia krzemienne w epoce kamienia północno - wschodniej części Niżu Polskiego. Studium traseologiczne -  wykonawca;

Grant UMK nr. 412-NH na rok 2006, pt. Badania osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej, - kierownik;

Grant UMK nr. 418-NH, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika, kierownik;

Grant KBN nr. NN109318237, pt. Przyrodnicze i kulturowe aspekty środkowo paleolitycznego osadnictwa w jaskini Biśnik, -  wykonawca;

Grant UMK nr 440-NH, WNH UMK na rok 2010, pt. Społeczności mezolityczne na ziemi chełmińskiej. Enklawa osadnicza w Ludowicach, gm. Wąbrzeźno, - kierownik;

Grant MNiSW/NCN nr N N109 226140 (742-NH) na lata 2012-2014, pt. Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Enklawa osadnicza w Ludowicach, gm. Wąbrzeźno – kierownik;

Grant MKiDN/NID nr 3784/14 na rok 2014, pt. Publikacja monografii pt. Kowal 14 – Centrum sepulkralno obrzędowe kultury amfor kulistych, -  kierownik;

Grant nr NCN: 2014/15/D/HS3/01302, pt: Społeczności łowiecko-zbierackie w młodszej części ostatniego zlodowacenia i postglacjale w południowej części Wyżyny Ryczowskiej - chronologia, tło kulturowe i znaczenie rejonu środkowej części Jury Polskiej. (Hunter-gatherer communities of the younger part of the Last Glaciation and Postglacial in the southern part of Ryczów Upland - chronology, cultures and significance of the middle part of Polish Jura region) – Wykonawca;

Nagrody i Wyróżnienia

2005 - wyróżnienie indywidualne rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej;

2010 - nagroda zespołowa II stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej – pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizacje zadań statutowych, w ramach projektu – „Przyrodnicze i kulturowe aspekty środkowo paleolitycznego osadnictwa w jaskini Biśnik”;

2014 - Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej  w 2014 roku

Działalność organizacyjna:

1. Opieka naukowa nad pracami Koła Eksperymentalnej Archeologii Pradziejowej, działającego przy IA UMK

2. Współorganizowanie międzynarodowej konferencji: „Artefakt w przestrzeni: krzemienica, skupienie, stanowisko, region, 10. warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013 r., Toruń

Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych:

Association of Archaeological Wear and Residue Analysts (AWRANA)

Worked Bone Research Group (WBEG), działającej przy International Council for Archaeozoology

Organisation of Archaeological Open-Air Museums and Experimental Archaeology (EXARC)

Stowarzyszeniu krzemieniarskim SKAM