O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / ewa bokiniec

Ewa Bokiniec


doktor

adiunkt w Zakładzie Epok Brązu i Żelaza

archeolog; cykl oksywsko-wielbarski na ziemi chełmińskiej w świetle powiązań interregionalnych; Barbaricum

ewa.bokiniec@umk.pl, tel. +48 (56) 611 39 85, pokój 134

dyżur dydaktyczny: środa, 12.00–13.00

 


Kariera naukowa

doktorat: 2009 r., Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

studia magisterskie: 1980 – 1985 r. – archeologia, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

Od 2009 r.:     adiunkt, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Od 1988 r.:     asystent – kustosz dyplomowany Dział Archeologii Muzeum Okręgowe w Toruniu

Doświadczenie badawcze

Stypendia i staże zagraniczne i krajowe

1999:  Nationalmuseet, Kopenhaga (1 tydzień)

1999: Museum für Ur- und Frühgeschichte, Potsdam; Institut für Geschichtswissenschaften Ur- und Frühgeschichte, Humboldt Universität (1 tydzień)

Projekty badawcze

Krajowe

2014-2015: Zanim powstał Toruń. Dzieje obszaru miasta od epoki kamienia do czasu lokacji miasta; projekt MKiDN, nr 04047/14;

2008: Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych; projekt MKiDN;

1998-2001: Podwiesk, stan. 2. Cmentarzysko kultury oksywskiej na ziemi chełmińskiej; projekt  badawczy  KBN, nr   1  H01H  031  15p05;

Nagrody i Wyróżnienia

2013 r.: Zespołowa nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej za monografię pt. Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały

1991 r.: nagroda Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury w województwie toruńskim


W grudniu 2016 roku ukażą się dwa tomy z monografii osady z okolic Torunia, autorstwa Ewy Bokiniec: „Rogowo, gm. Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 23. Osada kultury wielbarskiej”

Publikacja ma na celu udostępnienie środowisku naukowemu, zajmującemu się rekonstrukcją procesów kulturowych schyłku starożytności (przede wszystkim w Europie środkowej, północnej i południowo-wschodniej), materiałów źródłowych o przełomowym znaczeniu dla poznania genezy i kształtowania się kultury wielbarskiej. Materiały te reprezentowane są przez kilkanaście tysięcy obiektów, stanowiących relikty przestrzeni osadniczej ludności wspomnianej kultury, w postaci wytworów rzemiosła oraz różnorodnych obiektów gospodarczych i mieszkalnych. Opracowania udostępnione zostaną w postaci katalogu (w dwóch tomach), opublikowanych w języku polskim, ze streszczeniem angielskim.

Wybrane przedmioty, odkryte w Rogowie przez Zespół do Badań Autostrady A–1 (powołany przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), można oglądać na wystawie pt. „Na drodze do państwa z europejską tożsamością” w Ratuszu Staromiejskim do 9 października 2016 roku.

Publikacja jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego