O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / dariusz polinski

Dariusz Poliński


doktor habilitowany, prof. UMK

kierownik Zakładu Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności

kierownik Studium doktoranckiego

archeologia historyczna, szczególnie archeologia średniowieczna ziem polskich; zasiedlenie strefy pozamiejskiej, działalność osadnicza zakonu krzyżackiego, założenia obronne, wytwórczość garncarska

dariusz.polinski@umk.pl, tel. +48 (56) 611 23 24, pokój 110

dyżur dydaktyczny: środa, 12.30–13.30

 


Kariera naukowa

habilitacja: 2004 r., Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

doktorat: 1995 r., Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

studia magisterskie: 1983–1988 r. – archeologia, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

od 2007 r.: profesor UMK; Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

1995–2007 r.: adiunkt; Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

1990–1995 r.: asystent, Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

1988-1990 r.: asystent-stażysta, Instytut Archeologii i Etnografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doświadczenie badawcze

Projekty badawcze

Zagraniczne

2010–2011 r.: The Ecology of Crusading: The Environmental Impact of Conquest, Colonisation and Religious Conversion in the Medieval Baltic, finansowany przez the European Research Council, we współpracy z Department of Archaeology, Reading University; kierownik projektu dr. Aleksander Pluskowski, Reading University; partner

Krajowe

2004-2008 r.; Średniowieczne założenie obronne w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska. Forma, zabudowa i chronologia (etapy I-V); UMK 358-NH, 404-NH, 475-NH, 392-NH, 457-NH; kierownik i wykonawca,

2000-2001 r.: Podstawy chronologii procesów osadniczych w ziemi chełmińskiej w późnym średniowieczu; KBN, projekt nr 1 H01H 012 18; kierownik i wykonawca,

1997-1998 r.; Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego i jej miejsce w kulturze europejskiej X-XX wieku (projekt zamawiany nr PBZ-016-07); wykonawca,

1995-1996 r.; Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w rejonie Chełmży na tle   struktury przestrzennej szlaku „Chrobrowego” (grant UMK nr 411-NH); wykonawca, 

1995 r.; Adalbertus; wykonawca,

1992-1994 r.; Przemiany kulturowe w dorzeczu środkowej Wisły w średniowieczu (XII-XIV wiek) (KBN, projekt nr 1 1233 91 02); wykonawca,

1991-1994 r.; Przemiany kulturowe  w dorzeczu środkowej Wisły we wczesnym średniowieczu (VII-XI wiek) (KBN, projekt nr 1 076 91 01); wykonawca,

1991-1994 r.; Przemiany średniowiecznego mikroregionu osadniczego w rejonie miejscowości  Napole, gm. Kowalewo Pomorskie, woj. toruńskie (granty UMK); wykonawca,

1989-1990 r.; RPBP 11.8. Grunwald; temat badawczy Średniowieczne osadnictwo obronne ziemi chełmińskiej; KBN); wykonawca

Nagrody i Wyróżnienia

2012 r.: wyróżnienie zespołowe Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej,  

2007 r.: wyróżnienie indywidualne Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w roku akademickim 1996/1997,  

1995 r.: nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w roku akademickim 1994/1995,  

1991 r.: nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w roku akademickim 1994/1995