O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / anna drazkowska

Anna Drążkowska


profesor doktor habilitowany

profesor zwyczajny w Zakładzie Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności

archeolog, konserwator zabytków archeologicznych, konserwacja i rekonstrukcja szat grobowych, interdyscyplinarne badania krypt grobowych, historia ubioru, badania kostiumologiczne

anna.drazkowska@umk.pl, tel. 48 (56) 611 23 33, pokój 109

dyżur dydaktyczny: poniedziałek, 16.30–17.30

 


Kariera naukowa

profesor zwyczajny 2016

profesura 2014

habilitacja: 2009, UMK, historia kultury materialnej, tytuł pracy habilitacyjnej: Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku.

doktorat: – 2003, UMK, archeologia, tytuł dysertacji: Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku w świetle źródeł sepulkralnych i ikonograficznych.

uprawnienia rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie archeologia w specjalizacji: konserwacja zabytków archeologicznych - tkanin i skór

Zatrudnienie

od 2011 r.: profesor UMK; Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

od 2010 r.:   adiunkt, Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

od 2008 r.:   pracownik inżynieryjno-techniczny, Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i  Nowożytności, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

od 2003 r.:  pracownik inżynieryjno-techniczny, Zakład Historii Uzbrojenia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

od 1997r.: pracownik inżynieryjno-techniczny, Pracownia Dokumentacji i Konserwacji w Instytucie Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

od 1995r.: pracownik inżynieryjno-techniczny, Pracownia Dokumentacji i Konserwacji w Instytucie Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Projekty badawcze

2000 Projekt Archeo 1 przyznany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej

2001-2002 Grant promotorski KBN „Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku”; Zrealizowany projekt otrzymał ocenę „znakomitą za merytoryczne efekty pracy”

2004-2007 Odzież grobowa w Polsce w XVII i XVIII wieku

2008-2011 Przemiany w modzie obuwniczej i postęp w rzemiośle szewskim w okresie nowożytnym

2008-2011 praca z zespołem  nad projektem: „Konserwacja  zabytków skórzanych przy wykorzystaniu techniki suszenia próżniowego w niskich temperaturach”

2010-2012  Projekt badawczy: „Trwałość i zmienność form ozdób i nakryć głowy (X-XVIII wiek). Analiza technologiczna i stylistyczna”.     

2012-2015  Projekt badawczy: „Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI–XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej.”

Granty

Grant promotorski

2001    Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku, grant promotorski (nr 5 HO1H 02520) sfinansowany przez Komitet Badań Naukowych. Zrealizowany projekt otrzymał ocenę „znakomitą za merytoryczne efekty pracy”.

Grant międzynarodowy

2011-2015 Kierownik grantu międzynarodowego. Projekt badawczy: Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI – XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej. Projekt jest finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Stypendium

2012-2013  Stypendium Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na napisanie monografii: „Historia bielizny na ziemiach polskich”

Badania

w kryptach grobowych i wydobywanie  odzieży i tkanin w kościołach: św. Mikołaja w Brzozie, św. Mikołaja w Gniewie, Wniebowzięcia NMP w Kraśniku, w kościele farnym w Końskowoli (m. in. wydobycie szczątków Zofii Lubomirskiej), w archikatedrze w Przemyślu (eksploracja zalanej krypty ze szczątkami biskupa Antoniego Gołaszewskiego, eksploracja krypty pod kaplicą Św. Krzyża) oraz w archikatedrze w Warszawie.

Nagrody

1995 I Nagroda za najlepszą pracę magisterską o tematyce Torunia w III Konkursie organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Torunia.

1996 Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2002 Medal z okazji 70-lecia Muzeum w Chojnicach - za wieloletnią współpracę z Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach za opiekę i pomoc konserwatorską.

2003 Nagroda Unii Europejskiej Europa Nostra 2002 za konserwację zespołu szat grobowych z Lublina. Nagrodę przyznano w kategorii Ochrona dziedzictwa kulturowego.

2004 Nagroda Specjalna Ministra Kultury przyznana przez ministra Waldemara Dąbrowskiego. Nagroda jest uhonorowaniem działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza za wybitne zasługi w dziedzinie zabezpieczania obiektów archeologicznych,  oraz za działalność naukowo-dydaktyczną.

2008 Nagroda Dziennikarzy w konkursie na najlepszą książkę akademicką na targach książki - "Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII"

2009 Indywidualna Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej za książkę „Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku”

2010 Medal "Pro Memoria" - za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

2011 Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski za działalność na rzecz ochrony zabytków.

2011 Złota odznaka za opiekę nad zabytkami przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2012  Indywidualna Nagroda II stopnia  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej za książkę „Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku”

2012 Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów przyznana za książkę "Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku”

2013  Indywidualna Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej za książkę „Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku”

2013 Wyróżnienie Rektora UMK w Toruniu

2015 Indywidualne Wyróżnienie Rektora UMK

2016 Wyróżnienie Rektora UMK