O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy / andrzej pydyn

Andrzej Pydyn


doktor habilitowany

kierownik Zakładu Archeologii Podwodnej

archeologia podwodna, archeologia morska, prahistoria żeglugi, pradzieje Europy

pydyn@umk.pl, tel. +48 (56) 611 23 18, pokój 132

dyżur dydaktyczny: poniedziałek, 17.00–18.00

 


Kariera naukowa

habilitacja: 2011 r., Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

doktorat: 1998 r., Instytut Archeologii, Oxford University

studia magisterskie: 1987–1991 r. – archeologia podwodna, konserwacja zabytków archeologicznych, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zatrudnienie i sprawowane funkcje

od 2012 r.: kierownik Zakładu Archeologii Podwodnej, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

od 1999 r.: adiunkt; Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

1993-1999 r.: pracownik naukowo-techniczny w firmie Oxford Archaeology,

Doświadczenie badawcze

Stypendia i staże zagraniczne i krajowe:

Profesor wizytujący, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski (semestr zimowy w roku akademickim 2013-2014)

Institute of Archaeology, Oxford University (tygodniowy pobyt w 2009 r.)

The British Academy Visiting Fellowship (dwa miesiące w 2003 r.)

The Baltic Sea Area Archaeological Network (2000-2002) (dwa tygodniowe wyjazdy na Gotlandie)

Richard Carley Hunt Postdoctoral Fellowship, Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research (rok akademicki 1998-1999)

Projekty badawcze

Zagraniczne

2008–2014 r.: Roman harbor in Zaton, in central Croatia. Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Archeologicznym w  Zadarze.

Krajowe

2013 r.:  Niedestrukcyjne kompleksowe rozpoznanie zasobów archeologicznych dna jezior i strefy brzegowej w wybranych akwenach Pojezierza Iławskiego w ramach podwodnego AZP. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, w ramach programu – dziedzictwo kulturowe i priorytetu  – ochrona zabytków archeologicznych. Badania realizowano we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2014 r.: Rozpoznanie zasobów archeologicznych  jezior i strefy brzegowej w wybranych akwenach Pojezierza Iławskiego – kontynuacja badań z 2013 r. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, w ramach programu – dziedzictwo kulturowe i priorytetu  – ochrona zabytków archeologicznych. Badania realizowane we współpracy z Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, oddział warszawski.

Nagrody i Wyróżnienia

2012 r.: Nagroda II stopnia Rektora UMK, za książkę Argonauci epoki kamienia.

2009 r.: Wyróżnienie Rektora UMK za publikacje: Collaboration, Communication and Involvement: Maritime Archaeology and Education in the 21st Century (2008) oraz Proceedings of the 13th Annual Meeting of the European Association of the Archaeologists (Zadar, Croatia, 18-23 September 2007) (2008)

2000 r.: Nagroda II stopnia Rektora UMK za książkę Exchange and Cultural Interaction, która ukazała się w ramach serii British Archaeological Reports, International Series 813