O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / pracownicy

Pracownicy

Obecnie w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu zatrudnionych jest 26 naukowców. Czterech spośród nich posiada tytuł naukowy profesora zwyczajnego; pięciu profesora nadzwyczajnego UMK, pięciu uzyskało tytuł doktora habilitowanego. Ponadto w Instytucie wykłada 12 doktorów, a potencjał kadrowy dopełnia pięciu pracowników naukowo-technicznych.


We wtorki,  w godz. 10.00–12.00 dyżurują wszyscy nauczyciele akademiccy.