O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / nowosci wydawnicze

Nowości wydawnicze

Grzegorz Osipowicz (red.)

Kowal 14 Miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych/Kowal 14

Sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture 

→czytaj więcej


ISBN: ISBN 978-83-231-3328-5
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2014
 

Publikacje monografii dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr umowy 3784/14/FPK/NID, w ramach priorytetu: Ochrona zabytków archeologicznych). 

 

Marcin Wiewióra (red.)

Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie. Studia i Materiały

 →czytaj więcej


ISBN: ISBN 978-83-231--
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2014
 

Publikacje monografii dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Jadwiga Chudziakowa (red.)

Archaeologia Historica Polona, t. 21

→czytaj więcej


ISSN: 1425-3534
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 350
Okładka: miękka
Format: 158 x 228 mm
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Seria: Archaeologia Historica Polona

 

 

Marek Kołyszko

Dewocjonalia z końca XVI-XVIII wieku pochodzące z badań archeologicznych na terenie Polski. Stan zachowania, identyfikacja, zagadnienia konserwatorskie

→czytaj więcej


ISBN: 978-83-231-3104-5
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2013
Nr wydania: pierwsze
Liczba stron: 318
Okładka: miękka
Format: 148 x 156 mm
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

 

 

Dariusz Poliński

Pień. Siedziba krzyżackich prokuratorów w ziemi chełmińskiej

→czytaj więcej


ISBN: 978-83-231-3044-4
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2013
Nr wydania: pierwsze
Liczba stron: 214
Okładka: miękka
Format: 205 x 285 mm

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

 

Krzysztof Cyrek

Jaskinia Biśnik. Wczesny środkowy paleolit

→czytaj więcej


ISBN: 978-83-231-3126-7
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2013
Nr wydania: pierwsze
Liczba stron: 181
Okładka: miękka
Format: 210 x 295 mm
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

 

 

Inga Głuszek, Ewelina Kozłowska, Sławomir Majoch, Magdalena Olszta-Bloch

Ceramika i szkło antyczne w zbiorach Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu. Ancient pottery and glass from the collection of the University Museum in Toruń

→czytaj więcej


ISBN: 978-83-231-3048-2
Rok wydania: 2013
Nr wydania: pierwsze
Liczba stron: 162
Okładka: miękka
Format: 148 x 156 mm
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Seria: Katalogi zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

 

 

Agnieszka Maria Noryśkiewicz

Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińskiej w późnym holocenie. Studium palinologiczne

→czytaj więcej


ISBN: 978-83-231-3086-4
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2013
Nr wydania: pierwsze
Liczba stron: 206
Okładka: miękka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

 

 

Marek Kołyszko

Cmentarz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach w latach 1867-1920

→czytaj więcej


ISBN: 978-83-231-2955-4
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 210
Okładka: miękka
Format: 145 x 205 mm
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

 

 

Daniel Makowiecki (red.) 

Archeologia XXXII

→czytaj więcej


ISSN: 0137-6616
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 364
Okładka: miękka
Format: 158 x 228 mm
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Seria: AUNC. Archeologia

 

 

Jacek Gackowski

Przestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza

→czytaj więcej


ISBN: 978-83-231-3029-1
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 322
Okładka: miękka
Format: 210 x 298 mm
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

 

 

Jadwiga Chudziakowa (red.)

Archaeologia Historica Polona, t. 20. Regiony, rzemiosła, kategorie - archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju

→czytaj więcej


ISSN: 1425-3534
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 264
Okładka: miękka
Format: 148 x 156 mm
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Seria: Archaeologia Historica Polona

 

 

Jacek Bojarski 

Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej. Wytwórczość garncarska jako źródło poznania lokalnych procesów osadniczych

→czytaj więcej


ISBN: 978-83-231-2983-7
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 362
Okładka: miękka
Format: 210 x 298
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

 

 

Anna Drążkowska 

Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku

→czytaj więcej


ISBN: 978-83-231-2825-0
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2012
Nr wydania: pierwsze
Liczba stron: 350
Okładka: miękka
Format: 210 x 266 mm
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

 

 

Marcin Wiewióra (red.) 

Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały

→czytaj więcej


ISBN: 978-83-231-2868-7
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2012
Nr wydania: I
Liczba stron: 410
Okładka: twarda
Format: 215 x 305 mm
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

 

 

Małgorzata Grupa

Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV-XVII w.) i ich konserwacja

→czytaj więcej


ISBN: 978-83-231-2859-5
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2012
Nr wydania: I
Liczba stron: 346
Okładka: miękka
Format: 158 x 226 mm
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

 

 

Tomasz Kozłowski

Stan biologiczny i warunki życia ludności "in Culmine" na Pomorzu Nadwiślańskim (X-XIII wiek)

→czytaj więcej


ISBN: 978-83-231-2778-9
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2012
Nr wydania: I
Liczba stron: 391
Okładka: twarda
Format: 212 x 304 mm
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Seria: Mons Sancti Laurentii

 

 

Serie wydawnicze Instytutu Archeologii


Archaeologia Historica Polona →czytaj więcej

AUNC. Archeologia →czytaj więcej

Mons Sancti Laurentii →czytaj więcej

Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały →czytaj więcej

 


Pozostałe publikacje dostępne są na stronie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika