O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:

VII Konferencja Sprawozdawcza BISKUPIN 2015


VII Konferencja Sprawozdawcza BISKUPIN  2015

Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2013–2014 


Organizatorzy Konferencji:
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu

Instytut Archeologii UMK w Toruniu

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie


ABSTRAKTY →czytaj więcej


 

~ PROGRAM ~

 

28 MAJA 2015 R. (CZWARTEK)

 

10.00 – sesja przedpołudniowa I

Otwarcie konferencji Sambor Gawiński Kujawsko –Pomorski WKZ

Wojciech Chudziak Dyrektor IA UMK w Toruniu

Wiesław Zajączkowski Dyrektor MA w Biskupinie

10.20 – sesja przedpołudniowa II

Jakub Wrzosek NID Warszawa

Rezultaty realizacji priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych” w latach  2013 - 2014. (20 min.)

Elżbieta Dygaszewicz, Katarzyna Kilinowska, Joanna Sosnowska, Wojciech Sosnowski, Tamara Zajączkowska WUOZ w Toruniu

Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2013–2015 – perspektywa konserwatorska. (15 min.)

Michał Wiśniewski GDDKiA Oddział w Bydgoszczy

Badania archeologiczne realizowane przez bydgoski Oddział GDDKiA w ramach inwestycji drogowych w województwie kujawsko– pomorskim – stan obecny i perspektywy na przyszłość. (20 min.)

Wiesław Zajączkowski MA Biskupin

Ochrona otuliny rezerwatu archeologicznego w Biskupinie. (15 min.)

 

11.30 – 11.50 przerwa

 

11.50 – sesja przedpołudniowa III

Mateusz Sosnowski, Tomasz Górzyński IA UMK Toruń

Problematyka badań powierzchniowych na stanowiskach z okresu paleolitu i mezolitu. Na podstawie badań powierzchniowych skupisk stanowisk schyłkowo paleolitycznych Toruń - Piaski. (15 min.)

Grzegorz Osipowicz, Justyna Kuriga IA UMK Toruń

Z badań nad osadnictwem mezolitycznym i wczesno neolitycznym na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. (30 min.)

Piotr Papiernik MAiE Łódź, Piotr Kittel KGiP UŁ Łódź, Dominik Płaza MAiE Łódź, Joanna Wicha FBA im. prof. Konrada Jażdżewskiego

Badania archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice wykonane w 2013 i 2014 r. (30 min.)

Piotr Papiernik MAiE Łódź, Piotr Kittel KGiP UŁ Łódź, Piotr Wroniecki, Joanna Wicha FBA im. prof. Konrada Jażdżewskiego

Sprawozdanie z realizacji zadania „Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice” wykonanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Dziedzictwo Kulturowe” priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych”. (30 min.)

Monika Czerobska-Witek Firma Archeologiczna ARTEFAKT

Budowa obwodnicy Inowrocławia – stanowisko Markowice 28 – wstępne informacje. (15 min.)

Artur Pintera TESTA Pracownia Archeologiczna

Sprawozdanie z badań przeprowadzonych na stanowisku Tupadły 15 i Tupadły 1 (obwodnica Inowrocławia). (20 min.)

Krzysztof Błaszczyk Firma Archeologiczna ARTEFAKT

Budowa obwodnicy Inowrocławia – stanowiska Markowice 4 i 6 – wstępne informacje. (15 min.)

 

14.30 - 15.30 przerwa obiadowa

 

15.30 – sesja popołudniowa IV

Kamil Adamczak, Stanisław Kukawka, Łukasz Kowalski IA UMK Toruń

Badania wykopaliskowe Zakładu Młodszej Epoki Kamienia Instytutu Archeologii UMK w latach 2012-2014: Browina, gm. Chełmża, stan. 4 i Osiek nad Wisłą, gm. Obrowo, stan. 12. (25 min.)

Weronika Bujnowicz-Zgodzińska TESTA Pracownia Archeologiczna

Sprawozdanie z badań przeprowadzonych na stan. Przedbojewice 10,Marulewy 6 i 10, Miechowice 16 i 17, Sikorowo 4 i 28, Latkowo 15 (obwodnica Inowrocławia). (20 min.)

Magdalena Śledzińska Firma Archeologiczna ARTEFAKT

Budowa obwodnicy Inowrocławia – stanowisko Markowice 9 – wstępne informacje. (15 min.)

Marcin Woźniak Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Tomasz Koczorski Bydgoszcz

Badania ratownicze cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Czerniaku, gm. Mogilno (2013). (20 min.)

Magdalena Przymorska – Sztuczka Toruń

Nadzory archeologiczne przy inwestycjach liniowych – możliwości poznawcze na przykładzie badań w Koszanowie stan. 25, gm. Włocławek. (15 min.)

Paweł Sobczyk Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Badania wykopaliskowe MZKiD na wielokulturowym stanowisku nr 2 w miejscowości Kołat-Rybniki, w powiecie lipnowskim – sezony 12-13. (15 min.)

 

 

 

29 MAJA 2015 R. (PIĄTEK)

 

9.00 – sesja przedpołudniowa V

Magdalena Zawol MA Biskupin

Sprawozdanie z ratowniczych , archeologicznych badań wyprzedzających na stanowisku Biskupin 6 w sezonie 2013. (15 min.)

Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf IA UMK Toruń

Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa (stanowisko 2) oraz cmentarzyska szkieletowe (stanowiska 1 i 2) w Kałdusie. (20 min)

Piotr Błędowski, Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Barbara Kowalewska IA UMK

Wyniki badań archeologicznych na stanowisku 3 w Kałdusie. (15 min.)

Jerzy Sikora, Piotr Kittel, Łukasz Trzciński, Piotr Wroniecki IA UŁ Łódź

Zespół osadniczy w Obrowie, gm. Kęsowo, w świetle badań z roku 2014. (15min.)

Jakub Śliwiński Firma Archeologiczna ARTEFAKT

Budowa obwodnicy Inowrocławia – stanowisko Markowice 12. (15 min.)

Piotr Błędowski, Wojciech Chudziak IA UMK Toruń

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Pawłówku, gm. Sicienko (15 min.)

Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf IA UMK Toruń

Wczesnośredniowieczna osada i nowożytne cmentarzysko w Bydgoszczy-Fordonie (dawny Wyszogród) – podsumowanie badań. (15 min.)

Jadwiga Lewandowska Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

Średniowieczny kompleks osadniczy w Starorypinie w świetle badań. (15 min.)

Michał Dziób, Joanna Abramów, Arkadiusz Wiktor ARCHBOT

Od warowni grodowej do zamku książęcego – wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2014 roku na stan. nr 1 w Żałem, gm. Brzuze. (15 min.)

 

11.20 - 11.40 przerwa

 

11.40 – sesja przedpołudniowa VI

Agata Momot, Bogusz Wasik IA UMK Toruń

Wyniki najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych zamku w Kowalewie Pomorskim. (15 min.)

Aldona Andrzejewska, Aleksander Andrzejewski IA UŁ

Zamek w Raciążku – badania 2014 r. (15 min.)

Anna Retkowska, Andrzej Retkowski AUREUS

Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w 2014 r. na zamku krzyżackim w Grudziądzu. (15 min.)

Daniel Gazda Fundacja Ureusz

Badania archeologiczne zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim. (15 min.)

Przemysław Kołosowski Chwarszczany

Informacje z badań archeologicznych przeprowadzonych w ostatnich latach na terenie Starego Miasta we Włocławku. (15 min.)

Piotr Wroniecki, Wiesław Stępień, Marcin Jaworski

Podsumowanie 3 lat nieinwazyjnych badań nad krajobrazem dawnej Nieszawy i zamku komturskiego w Małej Nieszawce. (20 min.)

Piotr Pachulski APB THOR

Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w kwartale ulic: Pod Blankami, Jana Kazimierza, Trybunalska, Wały Jagiellońskie w Bydgoszczy. Stan. 575. (15 min.)

Anna Retkowska, Andrzej Retkowski AUREUS

Wstępne wyniki wyprzedzających badań archeologiczno-architektonicznych w obrębie reliktów Bramy Łasińskiej w Grudziądzu oraz wyniki ratowniczych badań przeprowadzonych w ul. Klasztornej w Grudziądzu. (15 min.)

 

13.50 – 14.50 przerwa obiadowa

 

14.50 – sesja popołudniowa VII

Anna Siwiak, Wojciech Siwiak Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

Badania archeologiczne przy kościele Bernardynów w Bydgoszczy. (15 min.)

Arkadiusz Wiktor, Alicja Drozd - Lipińska ARCHBOT

Kaczewo, gm. Piotrków Kujawski – średniowieczne i nowożytne cmentarzysko badane w trakcie budowy gazociągu w 2014 roku. (15 min.)

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska IA UMK Toruń

Badania archeologiczne na Nowym Rynku w Toruniu – przy kościele św. Jakuba (2013) i na posesji przy ul. Szpitalnej 4 (2014). (15 min.)

Magdalena Majorek, Marcin Nowak Toruń

Gniewkowo – wstępne wyniki badań archeologicznych w kościele p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie i w jego otoczeniu. (15 min.)

Robert Grochowski PW CASTRUM

Poligon rakietowy „Heidekraut” w świetle badań archeologiczno-konserwatorskich (inwentaryzacyjnych) – podsumowanie. (15 min.)

Olaf Popkiewicz Kamionki Małe

Poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków dla celów realizacji programu Poszukiwacze Historii – specyfika działań. (15 min.)

Arkadiusz Wiktor, Joanna Abramów, Michał Dziób ARCHBOT, KSAR s.c.

Gazociągiem przez powiat włocławski – wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na 12 stanowiskach archeologicznych, na trasie budowy gazociągu. (20 min.)

 

16.40 - dyskusja i zakończenie konferencji