O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy

Miejsca centralne w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym średniowiecza.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

UNIWERSYTECKIE CENTRUM ARCHEOLOGII ŚREDNIOWIECZA I NOWOŻYTNOŚCI

 

zaprasza na

XIII Ogólnopolską Sesję Naukową pt.

 

Miejsca centralne w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym średniowiecza.

Tradycja miejsca – gród – zamek – klasztor

 

Obrady zaplanowane są w dniach 25-26 listopada 2015 roku na zamku w Golubiu-Dobrzyniu

 

W imieniu Rady Centrum

Przewodniczący prof. Wojciech Chudziak

 


PROGRAM


 

Środa, 25 listopada 2015 r., godz. 17:00

Sesja popołudniowa

 

17.00 Tradycyjne przywitanie GościBrama Zamkowa – Piotr Kwiatkowski (Dyrektor Zamku w Golubiu Dobrzyniu)

 

17.15 OtwarcieKonferencji – Przewodniczący Rady Centrum (tzw. Kapitularz)

 

17.20   Wojciech Chudziak (IA UMK w Toruniu)

Gród w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Kujaw i ziemi chełmińskiej we wczesnym średniowieczu jako przykład tradycji miejsca centralnego

 

17.45 Marcin Wiewióra (IA UMK w Toruniu)

Gród i zamek krzyżacki na ziemi chełmińskiej.  Tradycja miejsca czy miejsce tradycji ?

 

18.10 Daniel Makowiecki (IA UMK w Toruniu)

Źródła archeozoologiczne w waloryzacji kulturowej średniowiecznych miejsc centralnych

 

18.35 Dyskusja

 

19.00 Uroczysta kolacja  (Restauracja Zamkowa)

 

21.00 Zwiedzanie Zamku i wystawy Tajemnice Góry św. Wawrzyńca

 

 

Czwartek, 26 listopada 2015 r., godz. 9:30

Sesja przepołudniowa

 

9.30 Hanna Kóčka-Krenz (IP UAM w Poznaniu)

Poznań – miejsce centralne w średniowieczu

 

9.55 Jerzy Piekalski, Anna Łuczak (IA UWr)

Wleń jako ośrodek centralny

 

10.20 Aldona Andrzejewska (IA UŁ)

Z problematyki translokacji wczesnośredniowiecznych ośrodków grodowych, na przykładzie Włocławka

 

10.45 Marian Rębkowski (KA US)

Osada, gród książęcy, siedziba prepozyta. Wzgórze grodowe w Lubinie na wyspie Wolin w IX-XVI w.  

 

11.10 Dyskusja/Przerwa

 

12.00 Renata Wiloch-Kozłowska (Pracownia Archeologiczna, Gdańsk)

Gdańsk - od grodu do zamku. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych

 

12.25 Jadwiga Lewandowska (Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, Fundacja Vetustas. Przestrzeń pogranicza)

Stary Rypin – od grodu do miasta

 

12.50 Jacek Bojarski (IA UMK w Toruniu)

Gród w Ostrowitem  na ziemi chełmińskiej (Napole) – od centrum opolnego do włości rycerskiej

 

13.15 Paweł Szczepanik (IA UMK w Toruniu)

Gród w Słupsku i jego losy na tle wczesnośredniowiecznej sieci grodowej Pomorza Środkowego

 

13.40 Ryszard Kaźmierczak (IA UMK w Toruniu)

Wczesnośredniowieczne castrum in Culmine w świetle badań tzw. gródka w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim

 

14.05 Dyskusja

14.30 Obiad

 

16.00 Dariusz Poliński (IA UMK w Toruniu)

Problematyka adaptacji i transformacji na przykładzie krzyżackich grodów z terenu Prus i Inflant

 

16.25 Arkadiusz Koperkiewicz (IA UG)

Alt Wartenburg - w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym i tradycji Warmii.

 

16.50 Bogusz Wasik (IA  UMK w Toruniu)

Początki krzyżackich zamków na ziemi chełmińskiej. Pierwsze warownie i obiekty murowane.

 

17.15 Artur Różański (IP UAM w Poznaniu), Tomasz Olszacki (Pracownia Archeologiczna Trecento, Łódź)

Zamek w Gołańczy – przeszłość , tradycja, pamięć

 

17.40 Krystyna Sulkowska (IA UMK w Toruniu)

Toruński kościół św. Jakuba - perła w centrum „miejsca i czasu"

 

18.05 Dyskusja

18.30 Zakończenie obrad