O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy

Archeologiczne Seminarium Gwiazdkowe Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

Archeologiczne  Seminarium  Gwiazdkowe Instytutu Archeologii UMK w Toruniu – Spotkanie  VI (2014)

 

 

9:00–9:20

Otwarcie, wręczenie Nagród im. Romana Jakimowicza w konkursie na najlepszą pracę magisterską, napisaną w Instytucie Archeologii UMK w roku akademickim 20012/2013

Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Wojciech Chudziak

9:20–9:40

Działalność Zakładu Starszej i Środkowej Epoki Kamienia w roku akademickim 2013/2014

prof. dr hab. Krzysztof Cyrek, dr Łukasz Czyżewski, dr Magdalena Sudoł – Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia

9:40–10:00

Eneolityczny skarb przedmiotów metalowych z Kałdusa. Wstępne wynik badań

dr Kamil Adamczak, mgr Łukasz Kowalski – Zakład Młodszej Epoki Kamienia;
dr Jacek Bojarski, dr Marcin Weinkauf – Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza;
dr inż. Aldona Garbacz-Klempka – Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

10:00–10:20

Celtycki ślad na Pomorzu Zachodnim z III wieku p.n.e.

dr Ewa Bokiniec – Zakład Epok Brązu i Żelaza

10:20–10:35

Dyskusja

10:35–10:40

Przerwa

10:40–11:00

Związki poleis nadczarnomorskich z Atenami w okresie klasycznym w świetle źródeł archeologicznych

dr Inga Głuszek – Zakład Archeologii Antycznej

11:00–11:20

Wyspa w Żółtym na Pomorzu Zachodnim – podsumowanie badań

dr Ryszard Kaźmierczak – Pracownia Dokumentacji i Konserwacji, Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

11:20–11:40

Śląskie motte na tle czeskich. Recepcja idei „drogą południową”

mgr Mateusz Magalski – Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności

11:40–11:55

Dyskusja

11:55–12:00

Przerwa

12:00–12:20

Zamek w Kowalewie Pomorskim – wyniki drugiego sezonu badań archeologiczno-architektonicznych

mgr Bogusz Wasik – Zakład Archeologii Architektury

12:20–12:40

Zapis zmian środowiskowych w rocznie laminowanych osadach w rejonie Trzechowa (Polska Północna), jako źródło informacji w badaniach przyrodniczych i archeologicznych

dr hab. Agnieszka M. Noryśkiewicz – Pracownia Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego oraz grupa uczestników z projektu ICLEA (Virtual Institute of Integrated Climate and Landscape Evolution Analyses)

12:40–13:00

Z problematyki badań traseologicznych późnoglacjalnych i wczesnoholoceńskich wytworów z surowców kostnych

Justyna Orłowska, Grzegorz Osipowicz – Pracownia Traseologii

13:00–13:20

Badania krypt szczuczyńskich (lata 2013–2014)

mgr Magdalena Majorek – Pracownia Dokumentacji i Konserwacji

13:20–13:40

Dyskusja i podsumowanie