O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy

Archeologiczne Seminarium Gwiazdkowe Instytutu Archeologii UMK, Spotkanie VII (2015)

Archeologiczne Seminarium Gwiazdkowe Instytutu Archeologii UMK, Spotkanie VII (2015)

 

9:00–9:20      Otwarcie, wręczenie Nagród im. Romana Jakimowicza w konkursie na najlepszą pracę magisterską, napisaną w Instytucie Archeologii UMK w roku akademickim 20014/2015 – Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Wojciech Chudziak

 

9:20–9:40 Badania Zakładu Starszej i Środkowej Epoki Kamienia w środkowej części Jury Polskiej

prof. dr hab. Krzysztof Cyrek, dr Magdalena Sudoł, dr Łukasz Czyżewski – Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia

 

9:40–10:00 Z działalności Zakładu Młodszej Epoki Kamienia w 2015 roku

dr Kamil Adamczak

 

10:00–10:20 Archeologia epok metali w świetle działalności Zakładu Epok Brązu i Żelaza Instytutu Archeologii UMK w Toruniu w 2015 roku

dr hab. Jacek Gackowski – Zakład Epok Brązu i Żelaza

 

10:20–10:35        Dyskusja

10:35–10:40        Przerwa

 

10:40–11:00    Na granicy Imperium – badania wykopaliskowe rzymskiego fortu w Bologa (Rumunia)

dr Jacek Rakoczy – Zakład Archeologii Antycznej

 

11:00–11:20    Z realizacji projektu „Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski”

dr Marcin Weinakuf – Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

 

11:20–11:40    Podsumowanie wyników prac konserwatorskich i badań archeologicznych prowadzonych w kryptach archikatedry przemyskiej

prof. dr hab. Anna Drążkowska – Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności

 

11:40–11:50    Identyfikacja niektórych elementów nowożytnej kultury materialnej na przykładzie znaleziska z krypty B kościoła w Płonkowie

mgr Dawid Grupa – Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności

 

11:50–12:00      Dyskusja

12:00–12:05      Przerwa

 

12:05–12:25    Klasztor przy kościele św. Jakuba w Toruniu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych

dr hab. Grażyna K. Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK, dr Anna Cicha – Zakład Archeologii Architektury

 

12:25–12:45    Zatopiona pradziejowa osada na jeziorze Gil Wielki – wstępne wyniki badań

dr hab. Andrzej Pydyn – Zakład Archeologii Podwodnej

 

12:45–13:05  Ze studiów nad paleofauną Pomorza Nadwiślańskiego i ziem pruskich w średniowieczu i czasach nowożytnych

dr hab. Daniel Makowiecki, prof. UMK – Pracownia Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego

13:05–13:25    Z działalności Pracowni Traseologii w 2015 roku

dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, prof. UMK, mgr Justyna Kuriga, mgr Justyna Orłowska, dr Grzegorz Osipowicz – Pracownia Traseologii

 

13:25–13:45        Dyskusja i podsumowanie

 

13:45–14.30        Restrukturyzacja Gabinetu Zabytków – raport z realizacji zadania (prezentacja i zwiedzanie rezerwatu archeologicznego na wewnętrznym dziedzińcu Instytutu Archeologii) – dr Ryszard Kaźmierczak, mgr Krzysztof Rybka