O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:

Studenckie Koło Archeologii Antycznej

Opiekun Koła: dr Inga Głuszek

Prezes zarządu: Sylwia Groń

zastępca: Katarzyna Olczak

skarbnik: Dorota Boiwko


Studenckie Koło Archeologii Antycznej zostało założone w 2001 roku i działa przy Zakładzie Archeologii Antycznej Instytutu Archeologii UMK. Celem działalności Koła jest praca naukowa i popularyzatorska w dziedzinie archeologii antycznej. Koło Naukowe co roku organizuje objazdy naukowe obejmujące muzea i stanowiska archeologiczne, które mają szczególne znaczenie dla studentów zainteresowanych archeologią starożytnej Grecji i Rzymu. W ramach wycieczek dydaktycznych członkowie Koła Naukowego poznali zbiory British Museum, Luwru, muzeów w Berlinie oraz Stambule i Ankarze. Studenci zwiedzili ruiny Troi, Miletu, Efezu, Pompeje oraz Hatusę stolicę starożytnego imperium Hetytów. Działalność Koła Naukowego obejmuje również organizację warsztatów studenckich, podczas których uczestnicy mają okazję pogłębić swoją znajomość wybranych dziedzin archeologii antycznej a także imprezy edukacyjne oraz spotkania w szkołach mające na celu propagowanie znajomości kultury antycznej. Koło organizuje konferencje naukowe oraz spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin archeologii antycznej z kraju i z za granicy. Członkowie Koła biorą czynny udział w konferencjach, nawiązują kontakty z członkami Kół Naukowych z innych Uczelni, a także rozwijają współpracę z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą.


→ odwiedź naszą stronę


 

Galeria zdjęć